woensdag 20 juli 2011

Bree
De Bree in Middelburg is één van die straten waaraan je de rijkdom uit vroeger jaren afleest. De Bree, waarschijnlijk zo genoemd omdat de straat breder was dan de andere (oude) straten van de stad, loopt van de Wagenaarstraat tot aan de Zuidsingel, met de Luthersekerk op de hoek. Het voormalige Bagijnhof lijkt niet zo oud en huisvest nu studenten van de Roosevelt Academy. Wat opvalt zijn de 18de eeuwse gevels aan de andere kant, waarvan er drie het jaartal 1737 aangeven - blijkbaar de periode waarin nogal wat nieuwbouw in deze straat gepleegd werd. In die tijd was Middelburg een belangrijk handelscentrum en maakte deel uit van de V.O.C. (Vereenigde Oostindische Compagnie) ( als de Middelburgse Compagnie) en de W.I.C. (West Indische Compagnie) ( als de Middelburgse Commercie Compagnie), die voornamelijk slavenhandel bedreef. ( Middelburg - Walcheren) ( maart 2011)

Meer foto's van Middelburg en omgeving.
The Bree is one of those streets in the centre of Middelburg, that learns that Middelburg must have been a wealthy city. Its name, suggests that it was a wide street, compared with the other streets in the city. The Bree is located from the Wagenaarstraat up to the Zuidsingel with the Lutheran Church at the corner. The former Bagijnhof don't seem to be that old and is part of the campus of Roosevelt Academy now. Remarkable are the 18th century house fronts along the Bree who all have the year 1737 in top. It seems that during this period most of the houses were build. In those days Middelburg was a trade centrum and was part of the V.O.C. (Vereenigde Oostindische Compagnie) ( as the Middelburgse Compagnie) and the W.I.C. (West Indische Compagnie) ( as the Middelburgse Commercie Compagnie) which was active in slave trades. ( Middelburg - Walcheren) ( March 2011)


More photos from Middelburg and its surroundings
Hans Koert
slikopdeweg@zeelandnet.nl
Twitter: #slikopdeweg

Geen opmerkingen:

Een reactie posten