zaterdag 2 juli 2011

Slavernij



Het Slavernij Monument in Middelburg vind je op de Balans. Middelburg was in de 17de en 18de eeuw het centrum van de slavenhandel tussen West Afrika en de Zuid-Amerika. Op de Balans had de Middelburgse Commercie Compagnie (MCC) haar kantoren en pakhuizen en in de Sint-Joris Doelen hielden ze hun vergaderingen. Op 1 juli werd de Afschaffing van de Slavernij herdacht en werden kransen gelegd door Surinaamse organsaties, de provincie Zeeland en kinderen van een basisschool. (Middelburg - Walcheren) ( juni 2011)

The Slavernij Monument ( = Slavery Monument) in the city of Middelburg is located at the Balans. Middelburg was in the 17th and 18th century the most important centre of the slave trade between West Africa and the Carribean. At the Balans the Middelburgse Commercie Compagnie ( the Middelburg Trade Company) had its offices and warehouses and at the Sint Joris Doelen they had their meetings. On the first of July the End of Slavery is celebrated and local authorities and children laid wreaths on the monument. (Middelburg - Walcheren) ( June 2011)

Hans Koert
slikopdeweg@zeelandnet.nl
Twitter: #slikopdeweg

Geen opmerkingen:

Een reactie posten