vrijdag 22 juli 2011

WaterVers (drink)water is altijd een probleem geweest in Zeeland - In de oude tijden zorgden natuurlijke watertjes op de schorrren voor drinkwater. Deze lagen meestal op een hoger deel (Stelle), zodat ze droog bleven en hadden op de bodem een ondoordringbare laag van leem, zodat het regenwater er in bleef staan, een Hollestelle. Elke boerderij had later een regenbak vlak bij het huis, waar het regenwater van de schuur en het huis opgevangen werd. Op het erf had men ook altijd een Welle of welput, een natuurlijke bron die liep tot aan het grondwater en waar je met een emmer water uit kon halen. Mijn opa leerde ons vroeger hoe je water moest putten zonder de emmer kwijt te raken of er zelf in te vallen - Pas op voor Pietje Haak werd ons altijd voorgehouden. De foto's zijn gemaakt op Hof Middelzwake bij 's Gravenpolder en Hot De Dierick in Oudelande. (Zak van Zuid-Beveland) ( september 2010)
Meer foto's gemaakt tijdens Open Monumentendag 2010

Fresh water has always been a problem in Zeeland - In the ancient times, on the salt marshes, natural cisterns collected rain water. Located on a higher place, a Stelle, these cisterns kept the water thanks to an impermeable bottom of loam. This is called a Hollestelle. Each farm should have a cistern to collect the rain water. A so-called regenbak can be fined near the farm house. On the property you could also find a Welle or Welput, were you could putt water with a bucket. My grandfather used to teach me how to do that, without losing the bucket or falling in it - Mind for Pietje Haak, the troll, who lives inside the well ..... he told us. The photos were taken at Hof Middelzwake near 's Gravenpolder and De Dierik in Oudelande. (Zak van Zuid-Beveland) ( September 2010)
Some more photos from these farms.
Hans Koert
slikopdeweg@zeelandnet.nl
Twitter: #slikopdeweg

Geen opmerkingen:

Een reactie posten