zondag 3 juli 2011

Westeindse Weel
Westeindse Weel

De Westeindse Weel, gelegen tussen Borssele, 's Heerenhoek en Driewegen, is één van die restanten van een dijkdoorbraak uit de 16de eeuw, toen het water van de Schelde de St. Anthoniepolder binnenstroomde. Trouwens, als je goed kijkt, kun je zien dat hier nog eerder een kreek liep, waar tweeemaal per dag het water van de Schelde het land binnen liep in een kreek, die wellicht tot het Zwake reikte. Nu is het een natuurgebiedje, waar Plevieren en Kluten kunnen nestelen en rusten. (Westeindse Weel - Zak van Zuid-Beveland) ( maart 2011)
Meer foto's van de Westeindse Weel
The Westeindse Weel, located between Borssele, 's Heerenhoek and Driewegen, must have been one of those remains of a flood in the 16th century, when the water of the Scheldt streamed into the St. Anthoniepolder. You can still see very well that in former times the sea entered inland two times a day in a cove, which reached, maybe, even the Zwake. Now it is a small nature reserve where birds like Plovers and Pied Avocets can nest and rest. (Westeindse Weel - Zak van Zuid-Beveland) ( March 2011)
More photos from the Westeindse Weel
Hans Koert
slikopdeweg@zeelandnet.nl
Twitter: #slikopdeweg

Geen opmerkingen:

Een reactie posten