maandag 15 augustus 2011

De heilige Christophorus
De kerk van Nisse was eertijds gewijd aan Maria en dateert uit de 14de eeuw. Het is één van die gebouwen in de Zak van Zuid-Beveland, waar je het verleden nog kunt voelen en ruiken, aangezien het interieur prachtig bewaard gebleven is. Onlangs werd de toren helemaal gerestaureerd. In de 15de eeuw breidde de adelijke familie Van Borselen, de kerk uit met een, voor die tijd, modern gotisch koor met grote ramen en mooi houtsnijwerk. Tijdens een restauratie in de jaren twintig van de vorige eeuw kwamen in het schip, de zgn. Wandelkerk, een aantal mooie fresco's onder de kalklaag te voorschijn, waaronder een grote, voorstellende de Heilige Christophorus ( = Christoffel). Je vindt het boven de noordelijke deur, die gebruikt werd tijdens begrafenissen, omdat Christoffel de beschermheilige van de reizigers ( ook naar het hiernamaals) was. Meer fresco's vind je boven in de kerk op één van de bogen. Men denkt dat deze zgn. secco's, muurschilderingen in droge kalk, zoals we die van de grote Italiaanse meesters als Michelangelo kennen, zijn aangebracht door een anonieme Italiaanse kunstenaar, die in de 15de eeuw rondgetrokken moet hebben door deze streken. (Nisse - Zak van Zuid-Beveland) ( juli 2009 en augustus 2011)
Meer foto's van de Mariakerk van Nisse
Hans Koert
slikopdeweg@live.nl
Twitter: #slikopdeweg


The church of Nisse was dedicated to Maria and dates from the 14th century. It is one of those old buildings in the Zak van Zuid-Beveland, where you can smell and touch the past, as its interiour is well preserved. Recently the tower has been restored. In the 15th century the noble family of Van Borselen, its coat of arms can be found in one of the leaded windows, enlarged the church with a new, then modern, gothic choir, with large windows and beautiful decorated woodcarvings. During some restorations in the 1920s some great fresco's, secco's, were discovered, like the one with the story of the legend of St. Christopher. It is to be found above the northern door which was used for burials as Christopher was the patron for travellers ( also to the hereafter). It is a so-called secco, a painting on dry chalk, as we know from the Italian artists like Michelangelo. It is thought that a wandering anonymous Italian artist must have decorated the wall in the 15th century. You can also find some more remains of old secco's above the arch. (Nisse - Zak Van Zuid-Beveland) ( July 2009 and August 2011)
More photos from the Mariakerk of Nisse
Hans Koert
slikopdeweg@live.nl
Twitter: #slikopdeweg

1 opmerking: