woensdag 17 augustus 2011

Lepelaar
De Lepelaar is een graag geziene gast in het Plan Tureluur, het natuurgebied in het midden van Schouwen-Duiveland. Het is één van die ideale plaatsen voor vogelliefhebbers om de dieren te bekijken. Het gebied is de laatste tien jaar ontstaan en is nu een uniek 600 ha groot nat natuurgebied geworden. De Lepelaar is hier een zomergast, maar voorzover ik weet broeden ze niet hier, maar rond het Naardermeer en de Oostvaardersplassen, om een paar gebieden te noemen. Kan iemand me vertellen of de Lepelaar ook in de Zeeuwse Delta broedt? In het Zwin wellicht? ( Moriaanshoofd - Schouwen-Duiveland) ( augustus 2011)


Hans Koert


Twitter: #slikopdeweg
The Spoonbill is a popular bird in the Plan Tureluur, a nature reserve in the centre of Schouwen-Duiveland. It is one of the ideal places to spot birds. It was realized in the last decade and a unique 600 ha area of wetlands has been created. This Spoonbill loves to be here in summer and as far as I know its nesting grounds are more north, near the Naardermeer and the Oostvaardersplassen, to list some places. Can someone inform me if the Spoonbill has breeding grounds in the Scheldt Delta? Maybe in The Zwin? ( Moriaanshoofd - Schouwen-Duiveland) ( August 2011)


Hans Koert


Twitter: #slikopdeweg

Geen opmerkingen:

Een reactie posten