zondag 25 september 2011

Beleef het Waterschap

Op zaterdag 24 september 2011 presenteerde het Waterschap Scheldestromen zich op en rond het voormalige veerplein van Hoedekenskerke. Om een grote toestroom van bezoekers te kunnen reguleren, reden er bussen vanuit Goes, maar men kon ook gratis gebruik maken van de toeristische spoorverbinding tussen Goes en Hoedekenskerke. Langs de zeedijk waren parkeerplaatsen ingericht.
Het waterschap Scheldestromen is ontstaan uit een samengaan van de beide waterschappen aan weerszijden van de Westerschelde: Waterschap Zeeuwse Eilanden en Waterschap Zeeuws Vlaanderen. Het was de eerste keer dat ze zich tijdens een open dag onder deze naam presenteerden. Het voormalige veerplein van Hoedekenskerke is daarvoor een uitgelezen plek, niet alleen vanwege haar ligging langs de Westerschelde, maar ook, omdat het vanouds een plek geweest is, waar men eeuwenlang strijd heeft moeten leveren tegen uitschuring door het Scheldewater en overstromingen - hierdoor verdwenen in de middeleeuwen dorpen voorgoed in het water van de Westerschelde; dorpjes als Bakendorp, Vinninge en Oostende en noopten steeds terugkerende dijkvallen tot het aanleggen van extra dijken achter de Scheldedijk, langs de zgn. boeierds. Het doel van deze dag was om de mensen het waterschap te laten beleven ........., want alleen maar kijken, daar boei je mensen niet meer mee. Er was dus van alles op en rond het voormalige veerhaventje te doen en te ervaren en er kon, met een bus, een bezoek gebracht worden aan de waterzuivering in de Willem Annapolder. Het waterschap had haar materieel nog eens extra goed opgepoetst en, voor wie dat wilde, opgesteld om te bekijken. En wat is er leuker om eens een tochtje in een hoogwerker te maken of, als kind, weg te dromen in de cabine van een heuse graafmachine.
Verschillende aspecten van het waterschap werden in tenten toegelicht, zoals het werk van de kantoniers, die de wegen beheren, de sloten uitbaggeren en de bermen maaien; de dijkversterkingen, zoals in die binnenkort rond Hoedekenskerke beginnen; de bestrijding van muskusratten in de polders, die tot doel heeft de snel groeiende populaties beheersbaar te houden, zodat dijken en sloten niet ondermijnd worden door hun gewroet; de regulering van het waterpeil middels stuwen en sluizen en, uiteraard de zuivering en lozing van ons afvalwater. In de veerhaven lag ook een peilboot, die bezocht kon worden
Voor de jeugd was er van alles te doen om het waterschap te beleven, van een speurtocht, een skelterbaan tot een tochtje in een hoogwerker. Een ballonnenclown trok veel aandacht. De omgeving van Hoedekenskerke gaat de komende tijd op de schop, omdat de dijk verbreed en versterkt gaat worden. Hierdoor moest de horecagelegenheid Scheldezicht de deuren sluiten en zal binnenkort afgebroken worden en ook het voormalige wachtlokaal op het veerplein moet geruimd worden. Gelukkig zal het laatst genoemde gebouwtje, één van de laatste herinneringen aan de voormalige veerdienst tussen Terneuzen en Hoedekenskerke verplaatst worden en voor het nageslacht bewaard blijven en uiteraard hoopt iederen dat er op dit unieke plekje langs de Westerschelde weer een horecagelegenheid teruggeplaatst gaat worden.
Het leek wel of het waterschap ook over het weer ging en niet alleen over het beheer van onze directe leefomgeving, over de wegen en sloten en over de dijken, over de zuivering van ons afvalwater. ............. Het zonnetje liet zich de hele dag uitbundig gelden, waardoor er een gezellige drukte was en iedereen genoot van dit unieke plekje langs de Westerschelde.

Meer foto's van Hoedekenskerke en omgeving
Hans Koert
slikopdeweg@live.nl
Twitter: #slikopdeweg

Geen opmerkingen:

Een reactie posten