donderdag 22 september 2011

Bramen

Als je de braam één vinger geeft, pakt íe heel je hand ........ Bramen vind je overal in Zeeland terug langs paadjes, braakveldjes en oude spoorwegtaluds, waar hun aanwezigheid geduld wordt. Ze maken met hun doornige takken een ondoordringbaar netwerk, ideale fourageer- en rustplaatsen voor allerlei klein gedierte.

De braamstruik vormt niet alleen een ondoordingbare afscheiding, waardoor het vroeger vaak als een natuurlijke afscheiding gebruikt werd, ook levert het in de zomer heerlijke sappige vruchten op, die, niet alleen veel vogels aantrekken, maar ook ook de toevallige passant voorziet van een vitamine c-shot. In Zeeland vind je twee soorten, die in het wild voorkomen, waaronder de Koebraam. Een zgn. Zeeuwse Heg bestaat uit Meidoorn, Sleedoorn en Veldesdoorn, opgevuld met Hondsroos, Egelantier, Vlier en Koebraam.

Het mooie van bramen vind ik, dat het een plant is, die zijn vruchten eerlijk verdeeld tussen mens en dier. Althans zo ervaar ik dat meestal. Als je 's zomers, al wandelend over Zuid-Bevelands bloemdijken gaat en een braamstruik passeert, dan zijn de vruchten meteen langs de berm voor de passant en voel ik me niet schuldig tegenover de vogels - zij kunnen zich immers tegoed doen aan de voor de snoepende wandelaar onbereikbare vruchten verderop in de braamstruik. Een eerlijke selectiemethode, waardoor ik geen schuldgevoelens heb.

De braamstruiken vormen een bedreiging voor onze flora, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek een aantal jaar geleden. Wie denkt dat dit bureau zich alleen bezighoudt met de ontwikkeling van de koopkracht of de toename van het aantal werklozen, heeft het fout - ze gaan ook over de brandnetels en bramen. Bramen verdringen andere planten en daarmee gaat de kwaliteit van de flora op het platteland achteruit. Het CBS heeft een paar jaar geleden over een periode van zeven jaar de bramenstand in Nederland in kaart gebracht en een toename van 30% geconstateerd. De akkerdistel en de brandnetel rukken wat minder snel op, maar lijken eveneens een bedreiging te vormen ........... Dat wordt wat als er ook bezuinigd moet worden in het onderhoud van wegbermen door de wegbeheerders ....... trouwens, ik meld me direct aan als er binnenkort een betaalde fulltime baan vrijkomt bij het CBS om de komende zeven jaar de Bramenstand in de Zak in de gaten te houden. Ik stel voor, ook een soort ratingsysteem te gaan invoeren, waar de lekkerste bramen te vinden zijn. ( Heinkenszand - Zak van Zuid-Beveland) (augustus 2011)
Meer bramen foto's
Hans Koert
slikopdeweg@live.nl
Twitter: #slikopdeweg

Geen opmerkingen:

Een reactie posten