maandag 26 september 2011

Motte

Zeeland is sinds kort een kasteel rijker en dat gebeurt niet zo vaak; dat haalt natuurlijk het nieuws. Op het terrein van Terra Maris bij Domburg is sinds kort een heus Mottekasteel herrezen.

Een Motte is een middeleeuwse houten toren, waar men zich, ter verdediging van zijn have, in terug kon trekken om de vijand te beschieten. Er zijn in de Scheldedelta geen restanten meer te vinden van dit soort oude kasteeltorens, maar wel nog tientallen zgn. vliedbergen, heuvels in het landschap, die wellicht hiervoor als basis gediend zouden kunnen hebben.

De houten toren bevond zich meestal boven op een verhoging, een bergje of heuvel, zodat men verder kon kijken en de vijand bovendien omhoog zou moeten klimmen. Om de houten toren bevond zich een houten pallisade van zo'n twee tot drie meter hoog, waarachter je je gemakkelijk schuil kon houden. De toren zelf bestond uit verschillende verdiepingen, waar steeds één ruimte was, met vensters zonder glas. Deze konden met luiken gesloten worden.

In Zeeland zijn er geen Mottekastelen meer, alleen vind je her en der nog de zgn. vliedbergen, bergjes zoals ze vaak, met veel understatement, genoemd worden, in het landschap, waarbij soms nog aangetoond kan worden dat er wellicht een kasteel, een Motte op gestaan moet hebben. Een mooi voorbeeld is de Berg van Troje in Borssele. De Motte in Terra Maris werd gebouwd als onderdeel van de zgn. Landschapstuin, om de bezoekers te laten ervaren dat er soms houten torens op de vliedbergen gestaan moeten hebben. Kinderen vinden dat geweldig, want Landschap is dan wellicht reuze interessant met de ogen van de volwassenen, zo'n houten Motte is gewoon keigaaf en prikkelt de fantasie meer dan welk Nintendospel dan ook. ( Domburg - Walcheren) ( september 2011)

Hans Koert
slikopdeweg@live.nl
Twitter: #slikopdeweg


Geen opmerkingen:

Een reactie posten