vrijdag 14 oktober 2011

Bloemdijken

Wie door de Zak van Zuid-Beveland rijdt en de ogen open houdt, zal zich verwonderen over de kleinschaligheid van het gebied - de binnendijken, al dan niet met bomen, de kleine poldertjes, de weggetjes, wegelingen heten die hier en de weeltjes, die zich op de meest vreemde plaatsen tegen een dijkje hebben neergevleid. Het gebied staat bekend om zijn zgn. bloemdijken. Als je dat wel eens wilt zien en onvoorbereid richting de Zak rijdt, zou dat wel eens tegen kunnen vallen. Niet alle dijken zijn een zee van bloemen, zoals hier de Vlaandertsedijk dit jaar en lang niet in elk seizoen is de bloemdijk zo'n kleurrijk geheel.
De bloemdijken hebben hun naam gekregen, omdat gebleken is dat op, m.n. de zuidkant van de dijken, er heel wat planten groeien en bloeien, die overal in Nederland bedreigd zijn, zoals de wollige distel, de ruige anjer en de wilde marjolein. Er zijn, vooral op de zuidhelling, ook wel planten die, door het gunstige microklimaat, eigenlijk veel zuidelijker in Europa zouden horen te groeien. Een leek zal dat natuurlijk ontgaan en voor kennisgeving aan moeten nemen; die wil veelkleurige dijkhellingen zien met honderden bloemen en vlinders, als het even kan.

Als er in de zomer veel bloemen bloeien, dan trekt dat veel vlinders aan, zoals blauwtjes of het oranje zandoogje, een vlinder die in Zeeland in sommige jaren veelvuldig voorkomt, terwijl ze in andere streken van ons land veel zeldzamer is. Er komen ook veel insecten als kevers, sprinkhanen en zweefvliegen af op de bloemen. Het is zaak dat het beheer van de dijken op orde is - is het dat niet, dan overwoekeren bramen, vlier, grassen en dat soort planten al snel de zeldzame vegetatie. Dat redt je niet met regelmatig maaien - nee, het beheer moet veel systematischer. Met het in stand houden van een schaapskudde, die over de bloemrijke dijken trekt, probeert Staatsbosbeheer dit unieke cultuurlandschap intact te houden, zodat grassen en bijv. bramen niet de kans krijgen de zaak te verstikken. Zelf weet ik nog wel een paar plekjes, waar dat niet helemaal gelukt is, zodat ik zelf niet snel zonder bramen zal zitten ........... ( 't Vlaandertje - Zak van Zuid-Beveland) ( augustus 2011)
Hans Koert

slikopdeweg@live.nl
Twitter: #slikopdeweg

Geen opmerkingen:

Een reactie posten