maandag 31 oktober 2011

Brilleken

Als je vanaf het Clara's Pad Heinkenszand verlaat, rechtuit de Drieweg overstekend, dan rij je langs de St. Pieterpolder richting de zgn. Grotedijk. Dat je, door de Drieweg over te steken, in feite de oude zandplaat van Heynekijn, die voor de westkust van het oude Zuid-Beveland lag, verlaten hebt, zal velen ontgaan. Deze opwas, die voor het eerst in een oorkonde uit 1351 voorkomt, werd toen vermeld als Heynekijnszand. De bedijking van Heinkenszand zal zo ongeveer rond die tijd hebben plaats gevonden. Hoe het water heette dat tussen Heinkenszand en Zuid-Beveland liep, is onbekend gebleven.De Sint-Pieterpolder moet het eerst bedijkt geworden zijn, denken de historici, zo rond het jaar 1400, even voordat de Noord- en Zuid Danielspolders ontstonden. Ook langs de oostkust van het eiland Heinkenszand werd een stuk bedijkt, de Platenolder en de geul tussen Heinkenszand werd smaller en ondieper, de geul verzandde zelfs en er werd een dam ingelegd, ongeveer ter hoogte of evenwijdig aan het Clara's Pad. Heinkenszand was sinds die tijd, ca. 1450 geen eiland meer. Spoedig werden de Noord- en de Zuidzakpolder aangelegd.Wie ter plaatse een beetje bekend is zal de ontstaansgeschiedenis van dit gebied wel zo ongeveer kunnen volgen. Eenmaal op de Grotedijk aangekomen zie je beneden je het Oudland van Zuid-Beveland liggen met het gehucht Baarsdorp vlakbij en de stad Goes aan de horizon. Aan de voet van de Grotedijk vind je twee welen, die beide waarschijnlijk bij een dijkdoorbraak ergens voor 1350 ontstaan moeten zijn. De bewoners uit de streek, behept met veel fantasie noemden die twee welen het Brilleken. Het gebied met de twee welen is mooi vanaf de hoge dijk (Grotedijk) te bekijken en regelmatig zijn hier ganzen, reigers of aalscholvers te zien. Het gebied is onlangs heringericht met bomen (o.a. wilgen en fruitbomen) en hopelijk blijft dit schitterende stukje natuur-historie behouden voor de toekomst. Misschien een leuke plek om te sponsoren door de plaatselijke opticien of desnoods iemand Anders? Een klein bordje met piepkleine letterjes met zoiets als: Dit gebied is gesponsord door ..... moet dan kunnen vind ik (Heinkenszand - Zuid-Beveland ) ( juli 2011)
Hans Koert
slikopdeweg@live.nl
Twitter: slikopdeweg

Geen opmerkingen:

Een reactie posten