maandag 24 oktober 2011

Lampsinshuis

(bron: De Admiraal - A. Th van Deursen cs) (Collectie MuZeeum - Vlissingen)
Eén van de machtigste mannen van Vlissingen was .............. ik hoor het je denken - Michiel de Ruyter. Fout .... Frans Naerebout ..... ook fout. Nee, zijn naam was Cornelis Lampsins en je zou hem het beste een koopman en scheepsmagnaat kunnen noemen - zeg maar de Onassis van Zeeland. Hij leefde in de 17de eeuw in de Vlissingse binnenstad, in een mooi huis, direct aan de koopmanshaven.
Hij was een rijk en vermogend man die heel wat schepen had varen op de wereldzeeën. Heel veel Vlissingers stonden bij hem dan ook op de betaalrol. Vlissingen was een belangrijke stad voor kooplieden, die handel dreven, want het lag vlak aan de Schelde. De stad was ook belangrijk uit strategisch oogpunt in de oorlog tegen Spanje, omdat je vanaf Vlissingen ( en het nabijgelegen fort Rammekens), de Spaanse soldaten, die vanuit bijv. Sluis, over de Schelde struinden. kon bestrijden.
(bron: De Admiraal - A. Th. van Deursen cs) ( Detail schilderij collectie: MuZeeum - Vlissingen)
Cornelis Lampsins woonde met zijn vrouw en kinderen in een fraai huis langs de Koopmanshaven. Je ziet het wit bepleisterde huis rechts duidelijk liggen op dit schilderij. Een groot 17de eeuws schip ligt er afgemeerd. Op de kade voor het huis, waar nu in de zomer een terras staat in een woestijn van steen, moet het er levendig aan toe gegaan zijn. Schepen uit verre landen losten hier hun koopwaar en schepen die zouden uitzeilen werden hier door de familie Lampsins bevooraad en klaargemaakt voor vertrek. Hoewel ze ook slaven vervoerd moeten hebben, handel is handel, werden die hier, dankzij de zgn. driehoekshandel, nooit uitgeladen - dat zou heel wat bekijks gehad hebben. Op dit fraaie schilderij van Vlissingen, gemaakt voor en betaald door Cornelis, zie je het witte huis, met torentje, liggen aan de haven met één van hun schepen, aan de kade.

Bovenop zijn huis had Cornelis een uitkijktorentje laten bouwen. Slim, want de Arsenaaltoren was er nog niet ( hij had hem zeker gekocht) en ook nog geen marifoon, satelietontvanger of tomtom, die hem vertelde wanneer zijn schepen zouden kunnen binnenlopen. Nu kon hij de haven en de rede van Vlissingen vanaf zijn torentje goed overzien.
Zijn huis staat er nog steeds en wordt, naar zijn beroemde bewoners, het Lampsinshuis genoemd. Nu is er het MuZeeum gevestigd, waar veel over de geschiedenis van de scheepvaart in Vlissingen in het algemeen en dat van de familie Lampsins en, we kunnen er natuurlijk niet omheen, Michiel de Ruyer en Frans Naerebout, in het bijzonder, te vinden is. En wat is er leuker om als een echte Lampsins helemaal naar boven te klimmen en vanonder de roos in het beroemdste torentje van Vlissingen, de oude Koopmanshaven met de plezierjachtjes, de loodsboten bij het roeiershoofd en de containerschepen op de Westerschelde te aanschouwen en als je een beetje geluk hebt, dan ben jij misschien wel de enige, die zo'n 17de-eeuws zeilschip aan de rede van Vlissingen ziet verschijnen, die, door een ongeplande entering van piraten aan de Somalische Kust, wat verlaat is - want er zijn nog geen apps ontwikkeld die 17de-eeuwse VOC-spookschepen kunnen volgen, heb ik horen verluiden. (Vlissingen - Walcheren)( september 2011)
Hans Koert
slikopdeweg@live.nl
Twitter: #slikopdeweg

1 opmerking: