dinsdag 4 oktober 2011

Zwammen

Zodra de dagen gaan korten, de kastanjes gaan vallen en de stormen het land geselen, kun je overal paddenstoelen aantreffen. Zo hoort het te zijn natuurlijk, maar tegenwoordig vind je ook vaak zwammen in andere jaargetijden ........... als je er oog voor hebt.
Of dat te maken heeft met de veranderingen van het klimaat, betwijfel ik, ook al lijkt het weer af en toe het overzicht wat kwijt te zijn. Herfst in de zomer en zomer in de herfst. Misschien dat het komt omdat er minder onderhoud plaatsvindt in de bossen, zoals hier bij Westhove. Of, anders gezegd, dat onderhoud houdt in dat oud hout ( 3x hout dus) niet langer uit de bossen weggesleept wordt, en dode bomen blijven langer staan. Zwammen gedijen nu eenmaal prima op dood hout.
Wie er oog voor heeft, vindt bijna altijd wel ergens zwammen, ook in de zomer. Je moet een echte mycoloog zijn, een paddenstoelendeskundige, om de zwammen op naam te kunnen brengen. Vaak komen we niet veel verder dan de champignon en het elfenbankje en de vliegenzwam zit ook nog wel ergens verborgen ver weg terug in onze herinnering, als één van de onderwerpen uit de kleuter canon. Daar leerden we, overigens, de grootst mogelijke onzin van onze kleuterjuffen over paddenstoelen, als woonplaats voor kabouters en trollen en de naam voor het elfenbankje moet ook in die hoek te zoeken zijn. Eigenlijk is het dus logisch dat onze kennis over zwammen flink te kort schiet - we hebben het nooit geleerd en wat we leerden was meestal onzin. Die kleuters, die vroeger zongen over krak-zei-toen-de-paddenstoel beslissen nu over ons natuurbeleid en zwammen wat af in commissie zus of werkgroep zo. Soms verlang ik terug naar De Kabouterpartij rond Roel van Duyn in de jaren zestig en zeventig; die vroegen tenminste op een beschaafde wijze aandacht voor bijvoorbeeld de natuur - die wisten tenminste wat zwammen waren / was. ( Domburg - Walcheren) ( februari 2011)

Hans Koert
slikopdeweg@live.nl
Twitter: #slikopdeweg

Geen opmerkingen:

Een reactie posten