dinsdag 8 november 2011

Gezusterkreken

Als je in de buurt van het stadje Philippine rondfietst, kom je ongetwijfeld dit soort fraaie watergebieden tegen, zoals de Gezusterkreken. Je fietst dan bijna letterlijk over de grens met België. Deze Gezusterkreken moeten restanten zijn van vroegere kreken, die in de 15de en 16de eeuw uitgespoeld zijn en tussen de 16de en 18de eeuw weer binnengepolderd werden.


Deze streek werd in de 16de eeuw regelmatig geinundeerd. Inunderen wil zeggen onderwaterzetten. In deze gebieden, die op de grens lagen tussen de Republiek van Prins Maurits en die van de Koning van Spanje waren vaak het strijdperk tussen beide legers, die probeerden hun steden, zoals Philippne, Sas van Gent of Hulst te ver- of heroveren. Het omliggende land werd dan onderwater gezet - een mooie buffer waar de vijand niet zo gemakkelijk doorheen kwam - die paar boeren die er woonden konden uitzien naar een andere nering, zoals het moeren van het gebied, het uitgraven van de bodem op zoek naar zout of de bakens helemaal verzetten - aqua cultures bijvoorbeeld opzetten: zeekraal en lamsoor werden toen immers ook gegeten? Nu zou je voor de één of andere inovatieprijs in aanmerking komen - toen was het gewoon overleven ..... Je moest ook in die tijd wel handig zijn - inovatief om het hoofd boven water te houden!

Deze kreken luisteren nu naar de naam De Gezusterkreken en zijn restanten van overstromingen geweest. Er is in dit gebied heel wat afgezien en dat zou je nu niet meer zeggen als je over de rechte geasfalteerde wegen fietst, met links en rechts van je grote akkerbouwpercelen. Dit grensgebied was toen al een streek waar maar weinig mensen brood inzagen, mede doordat de legers van de Prins of van de Koning van Spanje hier vrij spel hadden. Grote geldschieters, zoals Jacob Cats, die vooral rond Groede zijn geld belegde in inpolderingen, hadden weinig belangstelling voor dit moerassige gebied. En eigenlijk voelen de Zeeuws-Vlamingen dat nog steeds zo - dat gevoel dat hun landje eigenlijk nergens bijhoort - er niet echt toe doet ..... - als of het vergeten is in Den Haag. Je zou geld toegeven om er te mogen wonen! En volgens mij denken ze dat in den Haag ook. want je mag zowel in de Westerscheldetunnel als in de Liefkenshoektunnel betalen om er te komen - Bofkonten! (Philippine - Zeeuws-Vlaanderen) (april 2011)
Hans Koert
slikopdeweg@live
Twitter: #slikopdeweg

Geen opmerkingen:

Een reactie posten