dinsdag 29 november 2011

Industrieël Erfgoed

Als je als historische stad, wat Zierikzee is, kan bogen op een roemrijk verleden en bestuurders, die eeuwenlang door een behoudende bril naar hun stad hebben gekeken en gehandeld hebben, dan is de kans groot dat je anno 2011 nog steeds veel oude karakteristieke gebouwen aantreft. Zierikzee is, met zijn Noordhaven - en Zuidhavenpoort, de Nobelpoort, het 's Gravensteen en de fraaie oude huizen langs de Oude Haven zo'n Parel in de Schelderegio. De kolossale graansilo detoneert in dit plaatje ............

De bijna 50 meter hoge graansilo van de Coöperatieve Zuidelijke Aan- en Verkoopvereniging (CZAV) werd in de jaren vijftig van de vorige eeuw gebouwd aan de Julianastraat, in een bedrijventerrein langs de Ee net buiten het historische centrum van de stad, 't Sas. Toen de bouwaanvraag er lag werd er vanuit de Zierikzeese bevolking geprotesteerd tegen de bouw van dit beeldbepalende gebouw, maar de gemeenteraad ging uiteindelijk accoord en de silo kwam er.
Nu, zestig jaar later, heeft de silo zijn taak volbracht, het terrein is verwaarloosd en verrommeld. Zelfs een mager zonnetje op deze winterdag kan dat niet verhullen. Er zijn plannen om het gebied te saneren en er woningen te bouwen. Helaas, of moet ik zeggen vanzelfsprekend, is de bodem vervuild met stoffen, die daarin jarenlang zijn verzameld. Vijf jaar geleden waren er nog verregaande ambitieuze plannen om de silo te vervangen door een woonwijk, een woontoren van gelijke hoogte, een hotel; alles moest resulteren in een upgrade van het Zierikzeese 't Sas. Op dit moment lijkt er weinig schot in de zaak ........... Elk plan, elk idee kost geld en investeringen en de huidige financiële situatie laten dat niet toe. De laatste ontwikkelingen zijn me dan ook ontgaan ........... Het vervelende is dat de omgeving van het 't Sas nu een verlopen, verpauperde indruk maakt, dat alleen maar zal verergeren, nu er blijkbaar geen actie ondernomen wordt. Het voordeel is dat er uitstel is ........... want voor je't weet zit Zierikzee weer 50 jaar vast aan iets waar men later spijt van heeft en slaan we ons voor het hoofd omdat we, bijvoorbeeld, ons industriële erfgoed verkwanseld hebben .......... Want hoe je't ook wendt of keert - al die jaren vormde de silo een onderdeel uit van het silhouette dat hoorde bij de stad ........ straks gaan we'm nog missen!( Zierikzee - Schouwen-Duiveland) ( januari 2011)

Hans Koert
slikopdeweg@live.nl
Twitter: #slikopdeweg


SlikopdeWeg is de dagelijkse Zeeuwse weblog over de Schelderegio.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten