zaterdag 19 november 2011

Loop naar de pomp

Ik las ergens dat de tijd in Middelburg lijkt stil te hebben gestaan - als je op een nazomerige herfstdag over het abdijplein loopt, lijkt dat ook zo. De bomen die nog volop in blad staan maken het plein tot een lommerrijk geheel.
In 1919 wist P.H. Ritter dit al fraai onder woorden te brengen: Het is alsof de geur der Historie uitwasemt van de oude boomen, die de schaduw van hun gebladerten doen wiegen langs de sierlijke vaas die als een enorme reliquie in het midden van het Abdijplein is opgesteld.
De ietwat protserige, saaie, historische pomp in het midden van het plein, in de ambtelijke stukken aangemerkt als straatmeubilair, is zo'n symbool uit voorbije eeuwen, die het plein dat verstilde gevoel geven waar Ritter het over heeft: De sierlijke vaas, als een enorme relique. Hij staat midden op het abdijplein alsof in vroeger jaren de gebouwen om de bron zijn aangelegd, hetgeen wellicht historisch ook wel verklaarbaar geweest zou kunnen zijn ..... . Ik weet niet of er op héél de wereld, stelt Ritter, één plaats is als deze, een toegebouwde zaal onder den open hemel, waar het stadsleven door gewelfde poorten voorzichtig wordt toegelaten, en aanstonds binnen haar stemmige spheer tot inkeer komt.
De pomp, mijns inziens niet het meest fraaie detail van het abdijcomplex, heeft er niet altijd gestaan. De vorm, de ietwat potsierlijke vaas erboven op, lijken uit de 19de eeuw, toen de bevolking van Middelburg nog niet beschikte over een gedegen waterleidingsysteem en men genoodzaakt was bij de pompen in de stad betrouwbaar drinkwater te halen. De vrouwen van Middelburg zullen in die tijd het halen van het water als een noodzakelijke, maar best wel plezierig onderbreking van de dagelijkse sleur gevoeld hebben - hier hoorde je de laatste nieuwtjes en roddels en kon je zelf ook je ei kwijt ...... Dat is nu wel anders, als je de pomp daar zo zielsalleen ziet staan, terwijl de vrouwen van Middelburg, die passeren, alleen nog oog voor hun iPhone lijken te hebben alsof ze alleen op Twitter de laatste nieuwstjes kuinnen vinden ......... Vandaar ook dat ik straks gewoon alleen Twitter: Loop naar de pomp ........ eens kijken hoeveel mensen de boodschap snappen. ( Middelburg - Walcheren) ( september 2011)
Hans Koert
slikopdeweg@live.nl
Twitter: #slikopdeweg.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten