maandag 14 november 2011

Sara Maria

Grafstenen intrigeren me, vooral als zo'n steen iets meer vertelt dan zomaar een naam. Zoals deze grafsteen uit de wandelkerk van de Mariakerk in Nisse. Deze Sara Maria was nog maar 23 jaar toen ze overleed, veel te jong uiteraard. Dat zal heel verdrietig zijn geweest. In die tijd, rond 1700, lag de gemiddelde leeftijd veel lager. Veel vrouwen stierven in het kraambed en dat zou, gezien haar jonge leeftijd, hier ook gebeurd kunnen zijn, maar ook andere (besmettelijke) ziekten, als de Zeeuwse Koorts, een vorm van malaria, die honderd jaar later op Walcheren hevig zou toeslaan - vraag daar Napoleon maar eens naar! Ze was de Huysvrouwe van Johan de Crane, en waarschijnlijk waren ze nog maar net getrouwd, toen ze overleed, aangezien hij nog maar net twee jaar predikant was in Nisse. Hij was afkomstig uit Middelburg, waar hij wellicht zijn toekomstige vrouw had ontmoet, want de familie Laccher had daar een apotheek en misschien was ze daar dus opgegroeid. Hij had theologie gestudeerd in Franeker en was in 1697 in Nisse begonnen als jong predikant, net 21 jaar jong. Ik heb maar weinig fantasie nodig om het jonge stel in hun koets door Nisse te zien rijden - wat dat betreft kun je de geschiedenis nog overal ervaren ..... als je er maar oog voor hebt. Wellicht hoopte hij hier met zijn jonge bruid een gezinnetje te stichten, hetgeen door haar voortijdig overlijden niet doorging. Misschien bleef hij daarom maar zo kort in Nisse wonen. In 1703 verhuisde hij naar Oostkapelle waar hij ook predikant werd, maar zijn gezondheid liet hem in de steek en op vijftigjarige leeftijd vraagt hij ontslag, gaat in Middelburg wonen maar preekt toch nog regelmatig - het bloed kruipt ..... . Uiteindelijk is hij tot op hoge leeftijd actief - hij schrijft theologische werken en hij mag in zijn hoedanigheid als oud-predikant zijn zes (!) opvolgers in Oostkapelle allemaal bevestigen, wat, of iets zegt over de gemeente van Oostkapelle of iets over de kwaliteit van haar voorgangers- dat laten we maar in't midden. Op hoge leeftijd, 70 jaar, op oudejaarsdag 1746, overlijdt Johan de Crane, bijna vijftig jaar na het overlijden van zijn, waarschijnlijk eerste vrouw. Of hij ooit hertrouwd geweest is - het zal wel, want er zijn later nog heel wat Crane's predikant geworden ........... leert de geschiedenis - feit is dat deze jonge vrouw uit Nisse eenzaam achtergebleven is in de wandelkerk ... ver weg van haar toenmalige geliefde, want een tocht van Nisse naar Middelburg was toen bijna een wereldreis! (Nisse - Zak van Zuid-Beveland)
slikopdeweg@live.nl
Twitter: slikopdeweg

Geen opmerkingen:

Een reactie posten