woensdag 14 december 2011

Even op d'n diek kieke ... nae d'overkant!

De Scheldedelta is in de loop van duizenden jaren gevormd door de rivier de Schelde, die in dit gebied zich een uitweg zocht door kreken en geulen naar de Noordzee en lang daarvoor, toen de Noordzee nog land was en hier bizons en mammoeten rondspookten, tot in de oceaan. Momenteel is de Westerschelde de grote doorgaande route die schepen volgen, als ze van en naar Antwerpen varen - vroeger voeren schepen via het Zwake en het Sloe naar wat we nu het Veerse Meer en de Roompot noemen - nu verlaten ze in de Wielingen de Scheldedelta .... De autochtone Zeeuwse bevolking is opgegroeid met de Schelde. Het is dan ook begrijpelijk dat het water trekt ........
De Westerscheldedijken zijn een geliefde plek om even uit te waaien - even over het water te kijken - Even op d'n diek kieke ... hoor je dan zeggen, nae d'overkant - Even kieken of t'r nog waeter in de Schelde staet, zou mijn moeder zeggen. Misschien is het oer-gedrag ...... het in de gaten houden van de vijand. De middeleeuwer zal bij storm het woeste stijgende water en de zwakke dijken, die zijn woonstee moesten verdedigen, met argusogen in de gaten hebben gehouden - Even op d'n diek kieke had in die tijd wellicht een diepere betekenis dan nu. Op populaire "kiekplekken" zijn bankjes neergezet, zoals hier bij Ellewoutsdijk of je neemt zelf je stoel mee, zoals bij Hoedekenskerke. De grote zeeschepen komen hier, helaas, niet vlak meer langs de kust; de schepen steken, als ze Vlissingen gepasseerd zijn richting Antwerpen, de Schelde over om, als het ware, door de Pas van Terneuzen de buitenbocht te pakken. Die route, de vaargeul, ligt niet voor honderden jaren vast ........... In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw kwamen alle grote schepen vlak langs de dijk bij Hoedekenskerke door het Middelgat - nu gaan de mammoettankers door de Overloop van Hansweert, helemaal aan de andere kant van de rivier.
De dijken rond de Westerschelde worden verstevigd - het talud naar de nieuwste inzichten met asfalt en teer versterkt. Het fietspad buitenom is heel populair, maar toch wil Rijkswaterstaat bepaalde dijkvlakken buitendijks afsluiten om de vogels, die buitendijks een fourageerplek zoeken, rust te gunnen - alsof die vogels zich iets aantrekken van die paar fietsers langs de dijk .....
Wie bij Ellewoutsdijk op de dijk staat heeft een mooi zicht op d'overkant .... op het grote chemieconcern van Dow Chemicals, dat recht tegenover Ellewoutsdijk ligt. Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw ligt de fabriek hier aan de oevers van de Schelde - een ankerpunt voor hen die hun topografie willen testen - dan moet dat Terneuzen weze ...... en daar de ingang van't kanaal. Wat ik me afvraag: Zitten ze er nu ook mensen aan d'overkant naar d'overkant te kijken of doen alleen Zuid-Bevelanders dat ... even op d'n diek kieke! ( Ellewoutsdijk - Zak van Zuid-Beveland) ( september 2011)
Hans Koert
slikopdeweg@live.nl
Twitter: #slikopdeweg

SlikopdeWeg: De dagelijkse Zeeuwse blog over de Schelderegio.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten