donderdag 22 december 2011

Insgelijks .......

Al eeuwenlang worstelen mensen met de vraag wat er na de dood te verwachten valt. De mens in de prehistorie vreesde de geesten die om hem heen waren en die zich kenbaar maakten in zaken die de mensen niet begrepen: ziekten, natuurrampen en hongersnood. Ze probeerden hen gunstig te stemmen door iets van wat ze bezaten met die geesten te delen - ze brachten offers - eigenlijk deden de Romeinen daar niet voor onder. Ook vreemde volkeren, die nog niet zo lang geleden bij wijze van spreke in de prehistorie leefden, voelen die druk van de geestenwereld om hen heen - overleden voorouders worden gerespecteerd en men heeft ontzag voor ze - wij maken ons druk over het feit of grafstenen, nadat de grafrechten verlopen zijn, verwijderd moeten worden of mogen blijven staan ..... Al na 20 jaar lijken we onze voorouders vergeten!
In het MAS (Museum aan de Stroom) in Antwerpen is
er op twee verdiepingen een tentoonstelling gewijd aan Leven en Dood en hoe men over de hele wereld naar antwoorden gezocht heeft m.b.t. het hiernamaals. Pas tijdens het Christendom lijkt de voorstelling die men in Europa van dat wat ons na de dood te wachten staat, wat meer vorm te krijgen - simpel gezegd: 't Wordt de Hemel of 't wordt de Hel. De plek, waar je heen gestuurd wordt, lijkt sterk bepaald te worden door hoe je op aarde leefde ......... of hoe je op aarde de kerk in je rijkdom liet delen ( Dat komt op 't zelfde neer). Eigenlijk denken alle wereldgodsdiensten er zo over - van Islam tot Boeddhisme ....... Wie goed doet ......
In feite dus, is er sinds mensenheugenis weinig veranderd. De gekende zwartfluwelen zak, die 's zondags tijdens de kerkdienst voor de neus van de kerkgangers gehouden wordt, is in feite nog een uitvloeisel van die middeleeuwse gedachtenwereld - een soort hervormde aflaat, zou je't oneerbiedig kunnen noemen! Maar laten we eerlijk zijn ...... er zit ook gewoon een praktisch financiële kant aan dit verhaal, zal de rentmeester van de kerk benadrukken - zonder die (extra) inkomsten kan het kerkbestuur de kachel niet laten branden voor het handjevol gelovigen, dat zondags in de banken zit ..... !
Nu veel kerken leeg lopen ( er zijn overigens ook sterk groeiende gemeenten in Zeeland) zou je denken dat het gebedel om geld - het "delen" van je rijkdom met anderen, niet meer van deze tijd is ........ niets is minder waar. Hoewel het zendingsbusje verdwenen is, geven we nog steeds gul als er zich een ramp in één of ander ver Afrikaans of Aziatisch land voordoet, waarbij de bevolking geteisterd wordt door natuurrampen als overstroming of droogte ........ Dan trekken we de knip open en geven aan de collectant of storten onze bijdrage op het speciale rampen-gironummer, dat groot in beeld gebracht wordt ... . Toch geeft het storten van een gift op een gironummer, hoe broodnodig wellicht, voor veel mensen niet die voldoening die men voorstaat, vandaar ook dat een actie als Ride for the Roses of, zo vlak voor de kerstdagen, Serious Request, zo populair zijn, ook al staat het Glazenhuis niet in bij de Biezelingse Ham of bij Rilland, maar in Leiden ........ Door de hele provincie worden acties gehouden om geld op te halen, dat dan weer afgedragen wordt in Leiden .... allemaal voor het goede doel ............. als mijn naam maar in beeld komt!
Eind december staat de voordeur bel niet stil ......... In de vooravond wordt er aan heel wat Zeeuwse voordeuren gebeld door een jongmens, die je nog nooit gezien hebt, laat staan gesproken, met een kaartje en een praatje: Namens de Borselse Bode de Beste Wensen .......... Of dit een typisch Zeeuwse gewoonte is, weet ik niet - wel weet ik dat "nieuwe -Zeeuwen" er vaak de mist mee in gaan .... die ontdekken al snel dat je er met een aarzelend Insgelijks niet vanaf komt ......... Je wordt geacht de portemonnee te openen en daaruit een muntje van vijftig cent te zoeken en dat het jongmens te overhandigen .......... En dat voelt goed - laten we eerlijk wezen - zeker weten dat iemand boven deze gulle gave geregistreerd heeft – het voelt toch als een soort wisselgeld straks bij de hemelpoort! Insgelijks ....... ( Heinkenszand - Zuid-Beveland)(december 2011)
De foto's zijn het afgelopen halfjaar gemaakt in Antwerpen (MAS) en in kerken in Driewegen en 's Heer Abtskerke.
Hans Koert
slikopdeweg@live.nl
Twitter: slikopdeweg
SlikopdeWeg: De dagelijkse Zeeuwse blog over de Scheldedelta.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten