vrijdag 23 december 2011

Jos's plurenhoogten

Zo half december zie je de weerman op de landelijke televisie een beetje opgewonden raken - nu er dit jaar geen witte kerst te verwachten lijkt ( de bollen schieten haast de grond uit), duikt hij met passie in de sneeuwhoogten in de Zwitserse Alpen ......... terwijl 90% van Nederland in de rij staat bij de kassa van de supermarkt en een handjevol weggaanders tijdens deze economisch onzekere tijden kiest voor Eigen Land.
Gelukkig blijft de Zeeuwse weerman met beide benen op de grond ...... Wind en regen bepalen zijn praatje. Over sneeuw hoor je hem nu (nog) niet, laat staan over haar hoogten .... Wintersport in Zeeland - vooralsnog geen zwarte pistes langs de Westkappelse Zeedijk; we zullen ons moeten behelpen met Snowworld.
Op Zuid-Beveland kun je, in het voorjaar een bijzonder fenomeen waarnemen! Als in heel Nederland de zon weer kracht heeft, de bomen weer blad gekregen hebben, de weilanden weer vol lopen met gele paarden- dan wel boterbloemen en het fluitenkruid bezit neemt van de wegkanten, dan kan het op Zuid-Beveland sneeuwen - en dat is, op zijn zachtst gezegd een opmerkelijk fenomeen. Voor de goede orde - die sneeuw beperkt zich tot die weggedeelten of dijktracés waar populieren langs gepland zijn - In Zeeland zijn dat voornamelijk Canadese Populieren. Vooral na de Tweede Wereldoorlog en de watersnoodramp zijn er veel nieuwe bomen aangeplant en - gelet op de groeisnelheid van de bomen, betekent dit dat veel bomen nu kaprijp zijn ......... wat weer een kaalslag tot gevolg heeft.
Als de bomen in het voorjaar bloeien, vormen de vrouwelijke katjes zaden met pluis, die als pluisjes, pluusjes of pluren zeggen ze hier, naar beneden dwarrelen. Op dijken met veel populieren vormen ze zo een witte laag, vooral op plekken waar de wind de pluisjes bijelkaar geblazen heeft. Deze witte laag wordt al snel geassocieerd met sneeuw, hetgeen natuurlijk onjuist is .......... Je zult echter geen Zuid-Bevelander tegenkomen, die dit natuurverschijnsel zal afdoen als nep - als een verzinsel - daarvoor vinden ze't veel te leuk - sneeuw in mei! Wat zou het mooi zijn als Jos Broeke in mei met "sneeuw"hoogten zou komen, die menig wintersportgebied in de Alpen zou doen kwijlen? Oude Zanddijk: 1 cm - Vlaandertsedijk (zuidhelling) 0,8 cm - Doornboomdijk: 1,5 cm - lawinegevaar. Natuurlijk moet hij dan 't woord "sneeuw" zien te vermijden - Pluren klinkt, m.i. voor een buitenstaanders uitdagend en veel belovend genoeg ...... en geen enkele Zeeuw zal zich dan met de lange latten op de auto melden bij Stelleplas. Wintersport in de meivakantie .... Een gat in de markt? Een nieuwe trend? Misschien kan de gemeente Borsele er nog haar voordeel mee doen, zonder te veel nadruk te leggen op haar (winter)sportfaciliteiten rond Stelleplas: Borsele - Gemeente van contrasten - Jos heeft beloofd alvast op het woord plurenhoogte te gaan oefenen. ( Heinkenszand - Zuid-Beveland) ( mei 2011)
Hans Koert
slikopdeweg@live.nl

SlikopdeWeg: De dagelijkse Zeeuwse column over de Schelde regio

Geen opmerkingen:

Een reactie posten