dinsdag 6 december 2011

Medieval Experience

Het dorp Baarland, las ik in de PZC, wil een nieuwe boost .... een nieuw elan. De bewoners van het dorp willen het dorp weer op de kaart zetten - weer spirit geven. Reden is de terugloop van voorzieningen op het dorp, de meeste winkels zijn al lang verdwenen - het gemeentehuis sloot al eind jaren zestig - op het station ( ja ja) stopt geen trein meer en de school is onlangs dichtgegaan. Waar het provinciebestuur van Zeeland zo bang voor is, heeft hier al plaatsgevonden ........... de leegloop. Belangrijk is, mijns inziens, dat de bewoners van Baarland een lijst opstellen van die zaken die ze nog wel hebben ............ in plaats van die dingen op te sommen die verdwenen zijn.
Of moeten we de geschiedenis gewoon zijn loop laten? 't Is een goed en mooi Dorp, doch in voorige tyden veel aanzienlyker geweest dan tegenwoordig .... schreef Isaak Tirion in 1751 diplomatiek ............... Baarland heeft een fraaie middeleeuwse kerk en twee kastelen. De ene ligt midden op het dorp en is deels herbouwd - van de ander, de Hellenburg, zijn alleen de fundamenten in de vorige eeuw opnieuw gevonden en blootgelegd en dus weer zichtbaar in het landschap. De fundamenten van het kasteel behoren bij een versterking die dateert uit de 14de eeuw, toen het, waarschijnlijk herbouwd is, nadat een eerder kasteel verwoest was tijdens de oorlogen tegen de Vlamingen rond het jaar 1300. Het kasteel moet er uitgezien hebben als een kasteel zoals je je dat voorstelt - dikke muren, torens en een stenen donjon en een gracht helemaal rondom.
Als kind fietste ik tijdens de Grote Vakantie ( het was in die dagen altijd mooi weer en de zomervakantie duurde eindeloos) naar Baarland om daar bij het kasteel te gaan spelen - riddertje natuurlijk - veel fantasie was niet nodig. Ik herinner me dat de sloot, de gracht dus om de ruine, vol riet en brandnetels, broeiers zeggen we hier, stond en dat er schapen in het kasteel liepen. Het dammetje, er schijnt nooit een echte ophaalbrug geweest te zijn - jammer, alleen daarom al wil ik de AAA-status van het kasteel meteen ter discussie stellen, was met een hek en prikkeldraad afgesloten. Natuurlijk negeerden we dat en speelden we op en in het kasteel ons spel. Nu ligt de ruine er maagdeloos, goed onderhouden bij, met een grote parkeerplaats, picknickbank en informatiebord. Je zou verwachten dat het één van de trekpleisters is van het dorp Baarland - maar nee, niets van dat. Ik kan me niet herinneren ooit de afgelopen jaren, andere mensen hier gezien te hebben. Misschien een idee voor de inwoners van Baarland om hier een soort interactief kasteel van te maken - een doe-kasteel - een Medieval Experience, een plaats waar de jeugd en haar ouders de middeleeuwen opnieuw kunnen ervaren, en herbeleven, zoals dat rond 1400 moet hebben plaatsgevonden. Ik stel voor er een groot hekwerk omheen te zetten, en de bosjes om het complex flink te laten uitgroeien. De parkeerplaats langs de weg wordt flink uitgebreid en er komt een horecagelegenheid met terras ( voor de rokers). Wie binnen wil moet betalen - een entreeprijs die conform het gebodene moet zijn, dus, adviseer ik, net onder de Eftelingprijs, want je moet natuurlijk blijven concurreren. Eenmaal binnen moeten de bezoekers hun iphones en mp3 spelers afgeven, evenals horloge, gehoorapparaten, brillen en mondprotheses, want we proberen de sfeer van de middeleeuwen zo echt mogelijk te benaderen. Mocht het weer tegenvallen ( we spelen in op de verandering van het klimaat), dan kan het complex, met één druk op de knop, overdekt worden. Natuurlijk werken we CO2 neutraal; 's winders verwarmen we het namelijk niet .......... De bezoekers krijgen een gekleurd hesje aan ( gesponsord door EPZ) en een houten zwaard in de handen gedrukt en dan .... op naar het kasteel. Lekker rennen, lekker losgaan over de restanten van de muren, harde brullen geven en proberen de anderen ( te herkennen aan het kleur hesje) de dulve, de gracht, in te drijven, rechtstreeks in de broeiers; want een beetje pijn moet het wel doen als je verliest .................. Je zult zien - binnen no-time kan Camping Scheldeoord uitbreiden; wordt er een nieuwe wijk aan het dorp gebouwd voor de mensen die hier werken, wordt het andere kasteel Hof Baarland een twee sterrenrestaurant en kan het comité Red Baarland zichzelf opheffen. ( Baarland - Zak van Zuid-Beveland) (mei 2011)
Hans Koert
slikopdeweg@live.nl
Twitter: #slikopdeweg
SlikopdeWeg- De dagelijkse Zeeuwse blog over de Schelderegio.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten