dinsdag 13 december 2011

Privaten en Urinoirs

Wie op een zonnige herfstdag in Driewegen in de Zak van Zuid Beveland beland heeft grote kans ( het dorp is eigenlijk niet meer dan een bebouwd kruispunt met drie wegen (!)) dit on-Zeeuwse huis te passeren, dat, onmiskenbaar, vroeger een andere functie gehad moet hebben. Het voormalige gemeentehuis van Driewegen aan de Van Tilburgstraat is tegenwoordig een woonhuis - op de gevel staat met grote letters Gemeentehuis en het jaartal Anno 1913, dus daarover leidt geen twijfel. Het gebouw met zijn wat Anton Pieck-achtige ouderwetse trapgevel in Oud-Hollandschen Stijl, zoals De Zeeuw het omschrijft, is lange tijd het Raadhuis van de gemeente Driewegen geweest.
Door zijn neo-renaissancegevel lijkt het gebouw rechtstreeks uit de 17de eeuw te stammen, maar het jaartal 1913 op de gevel ontkracht dit feit. Het gemeentehuis, zoals dat nu nog in Driewegen staat, werd in 1913 in gebruik genomen als Raadhuis en zou als zodanig gebruikt worden tot de herindeling in 1970, toen Driewegen opging in de gemeente Borsele. Daarvoor herbergde dit gebouw de Openbare Lagere School.
De Zeeuw ( 7 jan. 1913) (bron: Krantenbank Zeeland)
Het gemeentehuis, dat tot 1912 de Openbare Lagere School huisvestte, werd in 1913 door J. W. van de Weert, architect te Goes, verbouwd tot gemeentehuis. De Openbare Lagere School, met drie lokalen, werd een eindje verderop in dezelfde straat op een stuk grond, dat daarvoor bij De Geertruidshof hoorde, een oude 19de-eeuwse boerderij, gebouwd; De drie-klassige school werd met enkele toepasselijke liederen door de schoolkinderen feestelijk in januari 1913 in gebruik genomen. Nieuw was, dat er voortaan ook les in Vrije- en Orde- Oefeningen der Gymnastiek gegeven zou worden ......... ( Goessche Courant - 25 jan. 1913) (bron: krantenbank Zeeland). Een paar jaar later werden er latrines in de school aanbesteed ........ niet voor zijn tijd, dunkt me ........... want niemand houdt het zo lang op!
Het voormalige gemeentehuis bevindt zich naast de Hervormde Kerk, die rond diezelfde tijd ook grondig verbouwd werd. Op het moment, dat dit verhaal speelt, was er ook grote onrust in het dorp op het gebied van het onderwijs. Door een hevige strijd tussen de verschillende geloofsovertuigingen, Hervormden en Katholieken, in de dorpen Driewegen en Ovezande werd het openbare onderwijs bedreigd in zijn voortbestaan. ...... Men wilde een eigen Christelijke School stichten, zoals ook de Katholieken dat in Ovezande hadden. Dat zou dan kunnen betekenen dat de nieuwe Openbare Lagere School, die begin januari 1913 in gebruik genomen werd. veel van zijn leerlingen zou verliezen ......... Gedeputeerde Staten stak daar in 1913 een stokje voor en hiermee was de scheuring, die dreigde binnen deze kleine gemeenschap, voorlopig voorkomen ..........
De Zeeuw ( 21 juni 1915) (bron: Krantenbank Zeeland)
Terwijl men in 1913 nog probeerde nieuwe scholen te stichten op het Zeeuwse platteland, waarbij de signatuur, de zuil, heel belangrijk was, moet men anno nu in Zeeland vechten voor het behoud van de kleine dorpsschool ........... Scholen van verschillende kleur moeten nu wel samen gaan werken, om in ieder geval het onderwijs in de kleine kernen te behouden ........ Misschien is die gedwongen samenwerking wel één van de positie gevolgen van de krimp. Het voornemen van het gemeentebestuur van Driewegen om de school te voorzien van toiletten, lijkt me in ieder geval een goede stap in de richting ......... of dit al doorspoeltoiletten waren, valt te bezien - dat was toen nog een nouveauté - toch maar eens het bestek met teekening opvragen! (Driewegen - Zak van Zuid-Beveland) ( september 2011)
Hans Koert
slikopdeweg@live.nl
Twitter: slikopdeweg

SlikopdeWeg: De dagelijkse Zeeuwse weblog over de Schelderegio

1 opmerking:

  1. Toch mis ik die openbare toiletten, in de stad als aan de rijkswegen. Duitsland heeft langs de wegen nette toiletten die vaak een uitkomst bieden...

    BeantwoordenVerwijderen