zondag 8 januari 2012

Bramen Vrijstaat

Wie in de zomer over de dijken van de Zak van Zuid-Beveland fietst of wandelt kan plekjes vinden, die er uitzien alsof ze nooit door mensenhanden beroerd zijn. Geen overijverige mannen van het Waterschap hebben zich er met snoeischaar of, nog erger, met maaibalk aan gewaagd om orde in de chaos te scheppen - Zo'n vergeten plekje is de Boomdijk gelegen tussen 't Ouweland onder Heinkenszand en 't Vlaandertje. ............ en dat moet zo blijven, dus vertel het niet verder.

Op het talud van deze voormalige waterkerende dijk van de Ouwelandse - en de Westerguitsepolder, lijkt sinds de dertiende eeuw, toen deze opwas ingedijkt werd, geen onderhoud meer gepleegd. Het stikt er van de bramenstruiken, die, in de zomer en het najaar, een rijk aanbod aan vruchten geven. Deze bramenstruiken vinden het prima als mensen tot een meter uit de berm van deze vruchten plukken op voorwaarde, dat, wat daar achter ligt met rust gelaten wordt. Wie toch de confrontatie wil aangaan neme een EHBO-doos mee, een iPod ( Handig om je mail altijd en overal te kunnen checken) en een ladder om je pijngrens te verhogen ...... en een emmertje is ook handig voor de bramen uiteraard.
De braamstruiken zijn helemaal begroeid door een klimplant, met fraaie witte bloemen. Het lijkt wel, als je over het smalle geasfalteerde weggetje loopt, alsof het midden in de zomer gesneeuwd heeft - nou zo erg is het klimaat nu ook weer niet in de war ..... . Hoe de plant heet, weet ik niet, want bordjes met namen staan er in de rije natuur meestal niet bij en bovendien doet 'n naam er niet toe. Bruidssluier, dat we wel in pergola's in tuinen aantreffen, lijkt er mee verwant. Niemand waagt zich in dit niemandsland, dit stukje ruugte, dat ontoegankelijk is voor de mens.
Het is het rijk van vogels, insecten en muusondjes en misschien kijkt een ontsnapte (tuin)kabouter ons wel vanuit de struiken aan, terwijl we ons daar niet bewust van zijn. Het is een soort vrijstaat, waar de wetten van de natuur gelden - een ruigte waar we niets te vertellen hebben - een Bramen Vrijstaat midden in de gemeente Borsele ... met eigen regels en dat is maar goed ook ...... hier maakt niemand zich druk over de Eurocrisis, wat-moet-ik-aan-vandaag, het oordeel van de jury in The Voice of Holland of de verruwing van de maatschappij ........ alhoewel - dat laatste weet je natuurlijk niet zeker - wie weet ergeren de insecten en vogeltjes zich wel aan de verruwing van hun vrijstaatje - beschadigde vleugels, files bij de uitvliegroutes en bramenetende voorbijgangers, die hen in hun privacy aantasten. Moet de gemeente Borsele dit eigenlijk wel willen, zo'n vrijstaat midden op een voor de regio waardevolle bloemdijk? ( 't Ouweland - Zak van Zuid-Beveland) (foto's: augustus 2009 - september 2011 )
Hans Koert
slikopdeweg@live.nl
Twitter: #slikopdeweg

SlikopdeWeg: De dagelijkse Zeeuwse column over de Schelderegio.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten