maandag 23 januari 2012

Een glooiende snelweg

De recente dreigende dijkdoorbraken in noord Nederland hebben de kwetsbaarheid van ons land, waarvan meer dan de helft beneden de zeespiegel ligt, aangetoond. De opwarmende aarde en daarbij de stijging van de zeespiegel noopt ons, nu terdege bezig te houden met de toekomstige bescherming van ons land. De mate van bescherming is een kwestie van keuzes maken - in de pers wordt er met normen geschoven als 1 op de 10.000 jaar voor zeedijken tot 1 op de 1250 jaar bij rivierdijken, maar er schijnen ook normen te bestaan als 1 op 50 bij bepaalde rivierkades. De Staatsloterij belooft meer ....
Zeeland wordt klaargemaakt voor een superstorm met een daarbij horende extreem hoge waterstand, die eens in de 10.000 jaar voor kan komen.
Gezien het feit dat ik hoop de gemiddelde leeftijd van ca. 85 jaar te mogen behalen, het liefst nog wat meer, is de kans dat ik dit meemaak te verwaarlozen ........ of toch niet? Nee, zo'n superstorm kan volgend jaar plaatsvinden en zijn we er dan klaar voor?
De zeedijken worden onderhouden met publiek geld en zijn dus een beetje van ons allemaal. Net als vroeger, overigens, toen de ingelanden gedwongen waren met geld, materieel of arbeid bij te dragen aan het onderhoud van een stuk dijk. Ik heb de dijken, in de eerste helft van de vorige eeuw nog door een eenvoudig muurtje, bedacht door ir. Muralt verhoogd, opgehoogd zien worden tot Deltahoogte in de jaren zestig en zeventig, waarbij dammen en stormvloedkeringen ingezet werden om excessen in minder goed beveiligde binnenwateren te voorkomen en de afgelopen jaren zijn we in een volgende dijkversterkingfase aanbeland. Bij de echte Zeeuwen, met hun lijfspreuk Ik Worstel en Kom Boven, Luctor et Emergo, moet de strijd en angst voor het water zo langzamerhand in de genen zitten, denk ik ..... een niet aflatende aangeboren angst voor het onvoorspelbare alles verwoestende water ... de mensen die eerdere rampen als die van november 1421 en 1530, januari 1808 of van februari 1953 hebben meegemaakt voelen nog steeds die beklemming als buiten de stormwind raast. Zij, die jonger zijn dan zestig jaar, lijken die aangeboren angst niet meer van nature aan te voelen - die wanen zich veilig ... ik ook!- De zeedijk is voor mij een prachtige plek om over het water uit te kijken - om de schepen op de Schelde te zien langs varen. Meestal is het mooi weer als ik over de dijk fiets of langs de glooiing loop, (allicht - als het regent en stormt zie je me daar niet) al zijn er op sommige plaatsen hele stukken afgesloten om watervogels in alle rust te laten fourageren of om de schapen, die het dijktalud begrazen, bij elkaar te houden. Die groene dijken, die we nu nog op veel plaatsen in Zeeland aantreffen, worden steeds vaker met een laag asfalt bedekt - dat zou beter zijn voor de bescherming van de dijk. De Kattendijksedijk zal ook zo'n glooiende snelweg worden, met witte lijnen, voorsorteervakken en plastic bermpaaltjes met reflectie, tot hoe ver je mag komen, ondanks de protesten van het Goese gemeentebestuur. Ik denk aan mijn favoriete stukje dijk. Nu kan ik er nog in het gras liggen, een stuk aangespoeld hout achter de perkoenpaatjes leggen, zodat het bij de volgende vloed niet opnieuw door de zee als afval wordt verspreid, ....maar hoe moet dat straks? Zal zo'n geasfalteerde dijk echt het risico op een overstroming verkleinen, verhogen met een acceptabele marge? Is dat meetbaar of wetenschappelijk aantoonbaar? Of is dat gemakkelijker in onderhoud? Af en toe met koudasfalt de vorst- of uitspoelgaten dichten, zoals op de B-weggetjes in de Zak? Ik zou best een aantal normjaartallen willen inleveren als de dijk maar groen blijft - van eens in de 10.000 jaar naar eens in de 8000 jaar bijvoorbeeld, maar dan wel weer met schapen, perkoenpaaltjes en, als het even kan, een muraltmuurtje met gele korstmossen er bovenop. ( Hoedekenskerke - Zuid-Beveland) ( foto's: augustus 2011)
Hans Koert
slikopdeweg@live,nl
Twitter: #slikopdeweg

SlikopdeWeg: De luchtige dagelijkse weblog over Zeeland en haar randgebieden!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten