woensdag 25 januari 2012

Goes aan de bak?

De laatste maanden is er veel aandacht voor het toegenomen treinverkeer op het hoofdspoor dwars door Zeeland tussen Vlissingen en Bergen op Zoom. Met name de toename van het aantal goederentreinen vanuit het Sloegebied, zoals bijv. de autotreinen van Cobelfret uit Vlissingen-Oost, zorgt voor een toegenomen intensiteit op het spoor. Waar de lijn door landelijk gebied loopt is die toegenomen intensiteit nog wel te pruimen, maar het wordt anders als je vlak langs het spoor woont. Nu weet ik dat, als je een huis koopt vlak langs het spoor, je de passerende treinen er gratis bij kijgt ..... dat hoort er nu eenmaal bij! Treinen, zoals de moderne intercity’s, maken minder lawaai dan goederentreinen met losse wagons, die veel geluidsoverlast en trillingen veroorzaken, met name bij wissels. Als je bewust gekozen hebt voor wonen aan het spoor, dan ben je uiteraard niet blij, als blijkt dat het aantal treinen door veranderde omstandigheden flink toeneemt ..... dan moet je wel aan de bak ........
In Goes wordt door een actiegroep van aanwonenden al een tijd geprobeerd samen met de gemeente Goes om met ProRail tot overeenstemming te komen om de overlast van het toegenomen geluid en de trillingen te verminderen. Er waren vergaande plannen om in het traject een betonnen bak te plaatsen, waardoor de overlast van trillingen beperkt zou worden. De kosten hiervoor blijken echter te hoog, dus werd het plan voor de betonnen bak afgeblazen. Normen en keuzes.
Natuurlijk kun je heel veel alternatieven bedenken om de trillingen te verlichten van piepschuim dwarsliggers tot een railtraject opgehangen aan de portalen van de bovenleiding, doch die ideeën zijn of te futuristisch of uit een te fantasierijke duim gezogen. Het beste zou wellicht zijn om het, net zo als in Heinkenszand, rigoreus op te lossen, namelijk door het hele spoortraject te verplaatsen. Vanaf 's Heer Hendrikskinderen ten zuiden van Goes zou het spoor kunnen lopen langs de A58, om dan ter hoogte van de Vlakebrug weer op het oude hoofdspoor aan te sluiten. Dan zijn, behalve de aanwonenden in Goes, ook die van Kapelle, die nu tegen een schutting aankijken, tevreden. De inwoners van Krabbendijke moeten nog maar even geduld hebben. Dat het station van Goes dan buiten de stad komt te liggen is historisch nog niet eens zo gek. Zo was dat vroeger immers ook .....
Zo vind ik de opzet van de plaatsing van de stationnetjes in de ringspoorlijn dwars door de Zak van Zuid-Beveland, bedacht en aangelegd in de tweede decade van de twintigste eeuw, nog steeds een briljant idee. Geen haltes in de dorpen, maar er precies overal tussen in - dan hoeft geen één dorp te mopperen of zich achtergesteld te voelen - en in de dorpen kan er dan geen sprake zijn van trillingen of geluidsoverlast. In Heinkenszand, dat sinds de oorlog flink groeide, lukte dat niet helemaal, maar daar hebben ze't inmiddels opgelost - de voormalige Sloelijn is verdwenen en is verlegd naar de Sloedam. Nu maar hopen dat, als het spoortalud eenmaal fietspad geworden is, ze geen last zullen hebben van horden snorfietsende recreanten van de derde generatie - want die hoor je van ver aankomen ...... door hun gekwebbel! (Goes - Heinkenszand) (foto's: 1927 (archief ) december 2011 - januari 2012)
Hans Koert
slikopdeweg@live.nl
Twitter: #slikopdeweg
SlikopdeWeg: Een dagelijkse luchtige kijk op de Zeeuwse actualiteit!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten