dinsdag 10 januari 2012

helden met een houdbaarheidsdatum

Het fraaie gotische stadhuis van Veere behoort tot één van de mooiste van Zeeland, zo niet Nederland. Natuurlijk betwist ik niet de hegemonie van het Middelburgse stadhuis, dat groter en indrukwekkender is, maar dit kleinere exemplaar, al even fraai voorzien van beelden aan de gevel, mag er ook zijn.
Het stadhuis, zowel dat van Middelburg als dat van Veere, dateert uit de 15de eeuw, de tijd van de gotiek. De toren op het stadhuis werd eind 16de eeuw vervangen door de huidige met de uivormige spits. Het statige bordes voor het stadhuis dateert uit de 18de eeuw en verving een opgang .. van agt Trappen, van vooren versierd met vier Leeuwen, zittende op even zoo veel Pilaaren, waar van de twee bovensten of middelsten het Wapen van Zeeland en van Prins Maurits en de ondersten het Wapen van de stad hielden. Midden 18de eeuw was men op de oude ingang uitgekeken en de inhuldiging van Stadhouder Willem V, tevens Markies van Veere en Vlissingen, was in 1751 een mooie gelegenheid om het bordes op te zomeren.
Het oude stadhuis van Veere met het oude bordes (volgens de Cronyk van Smallegange (1696)
Aan de gevel van het stadhuis prijken een zevental historische beelden, afbeeldingen van roemruchte voorvaderen, zoals Heer Hendrik van Borselen en zijn echtgenote Janne van Alewyn, Wolfaart van Borselen, Charlotte van Bourbon van Montpensier, Filips van Bourgondië met zijn vrouw Joanna van Borselen en tenslotte heer Adolf van Bourgondië. Allemaal namen waarbij de hedendaagse Veerenaar de schouders over ophaalt. Voor de eenvoudige handwerkslieden van Veere en de kooplui, die uit verre landen als Schotland hier heen gekomen waren om handel te drijven, waren deze voorouders mensen, waar men respect voor had - middeleeuwers, die door hun macht en aanzien Veere hadden gemaakt tot wat het nu was. De toerist die nu verveeld rondloopt over de Markt kijkt omhoog en richt de les van zijn Canon op de fraai versierde gevel om thuis pas te ontdekken dat, er ook nog poppetjes op stonden en dat hij dus veel gemist had - wat dat betreft zal de middeleeuwer, denk ik, en de inwoners van Veere tijdens de roerige jaren van de Tachtigjarige oorlog, waarin Veere uitgroeide tot een rijke handelsstad, veel bewuster naar de gevel gekeken hebben met een gevoel van onderdanigheid, trots, respect en misschien wel ... angst voor deze verre voorouders, die hen zo streng van bovenaf op hen neerkijken.
Onze helden anno nu, zoals de Zeeuwse wielrenner Johnny Hoogerland, die door een ongelukkige val in het prikkeldraad, meteen tot Zeeuwse sportheld van het jaar uitgroeide, mag dan wellicht tien keer populairder zijn bij de gewone man dan Wolfaert van Borselen was bij de Veerse lieden, bedenk dat onze helden een veel kortere houdbaarheidsdatum hebben, en, hoewel ze op hun gebied wellicht grote prestatie verricht hebben, zullen ze over honderd jaar vergeten zijn en niet aan de gevel van een openbaar gebouw prijken, als helden voor de eeuwigheid - voorouders waar je "tegenop kijkt". (Veere - Walcheren) ( foto's: november 2010)
Hans Koert
slikopdeweg@live.nl
Twitter: #slikopdeweg

SlikopdeWeg: De dagelijkse Zeeuwse column over de Schelderegio.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten