vrijdag 13 januari 2012

Station Tiendenschuur

Tiendenschuur -Goes ( foto: JL)
Wie Goes vanaf de rondweg binnenrijdt, langs Klein-Frankrijk en de televisietoren, passeert een weiland, waar eertijds een prachtige boerderij stond, die de Tiendenschuur genoemd werd. Deze fraaie oude houten Zeeuwse boerderij met schuur is lange tijd een beeldbepalend element geweest aan de rand van de stad. Deze tiendenschuur brandde in september 2009 tot de grond toe af en is nooit meer herbouwd. De woning kon gespaard blijven, maar de schuur ging verloren. De boerderij was al jaren vervallen en niet meer als zodanig in gebruik.

De Stad Goes uit de Haven te zien. Rechts een schuur, net buiten de stadspoort. (bron: De Tegenwoordige Staat van Zeeland 1753)
Hoe oud deze schuur was en of hij op dezelfde plek stond als de vroegere Stadsschuur, die gesitueerd was buiten de Water- of Slijkpoort van Goes, één van de poorten van de stad, op het eerste bolwerk aan de Oosthavendijk tegen de Houtkaai aan - ik weet het niet - misschien kan iemand me dat vertellen. Tiendenschuren werden in de middeleeuwen gebruikt om de belastingen, de tienden, van de ambachtsheer te bewaren. Een fraaie tiendenschuur, één van de mooiste Middeleeuwse bouwwerken uit de Schelderegio, als je't mij vraagt, is die van Ter Doest bij het Westvlaamse Lissewege. Prachtig!!


100 jaar oude plannen opgerakeld ......... (uit: Zeeuws Dagblad 11 seotember 1952) (bron: Krantenbankzeeland)
Honderd jaar geleden waren er al plannen om een tramlijn aan te leggen die vanaf Borssele, dwars door de Zak van Zuid-Beveland om Goes heen naar Wolphaartsdijk-Veer zou lopen. Helaas deed deze lijn Goes niet aan, en dat was tegen het zere been van de Goesche ondernemers en magistraten. Er werd de beoogde exploitant te kennen gegeven, dat Goes ook opgenomen moest worden in de infrastructuur en er werd geeist, dat de tram dwars door Goes via de Wijngaardstraat langs de Beestenmarkt en de Nieuwstraat moest lopen ......... Uiteindelijk bleek een route dwars door de stad veel te duur en te omslachtig. De eis voor een station bleef liggen en bij de Tiendenschuur werd een station met rangeerterrein gepland ..... zodat Goes dan in ieder geval verbonden zou zijn met de rest van de wereld via het tramnetwerk en de bootterminal van Wolphaartsdijk-Veer. De tijd heeft al die plannen achterhaald. In 1927 kwam er uiteindelijk een ringlijn op Zuid-Beveland en aftakkingen van Goes naar Wemeldinge en Wolphaartsdijk-Veer, maar laatstgenoemde lijn liep via de westkant van Goes, via de zgn. onderlijn, langs het "grote spoor" naar Middelburg onderlangs 's Heer Hendrikskinderen en via Eindewege tenslotte rechtstreeks naar het Wolphaartsdijksche Veer. Daar werd een stationnetje aangelegd en een heuse stationschef aangesteld. Deze lijn bleef voor personenvervoer maar een paar jaar in gebruik. Het Station Tiendenschuur is er dus nooit gekomen en meer eer dan alleen een bushalte, die naar deze oude schuur genoemd is, heeft het niet gebracht .... Zou het een idee zijn om voortaan niet meer te spreken over Halte Tiendenschuur, maar voortaan over Station Tiendenschuur te spreken? Dan doen we toch nog een beetje recht aan de geschiedenis en aan deze helaas verdwenen, beeldbepalende historische schuur. Station Tiendenschuur: Eens kijken hoe de buschauffeur reageert ....... ( Goes - Zuid-Beveland) ( foto Tiendenschuur: JL te W)(winter 2010) (tiendenschuur Ter Doest: augustus 2010)
Hans Koert
slikopdeweg@live.nl
Twitter: #slikopdeweg

SlikopdeWeg: De dagelijkse Zeeuwse column van de Schelderegio.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten