maandag 13 februari 2012

Kweekschool

Wie vroeger niet geschikt was om landarbeid te verrichten of een ambacht uit te oefenen vanwege één of ander lichamelijk gebrek, maar verder helder van geest was, wat kon lezen en schrijven, kon altijd nog Schoolmeester worden. De Jongelingen met roeden straffende houdt in den toom - Want als mense van joncx castydt, soo wordense vroom, rijmde Dirk Adriaensz. Valcoogh rond 1600 als één der eersten, die zich serieus met het ambt van Schoolmeester bezig hield. Gelukkig is er veel veranderd tegenwoordig en krijgen toekomstige leerkrachten in Zeeland een gedegen opleiding ............
Sinds 1857, toen de Wet op het Lager Onderwijs van kracht werd, kregen alle kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar recht op onderwijs. Ook in Zeeland, al moest er door de kinderen in zo'n voornamelijk agrarische gemeenschap nog wel eens meegewerkt worden op het land of de fabriek........ Ook werd in de 19de eeuw vastgelegd, dat men scholen mocht stichten, die recht deden aan de (geloofs)opvattingen van bevolkingsgroepen. Sinds 1889 kregen dit soort bijzondere scholen ook rijkssubsidie. Wie schoolmeester wilde worden in Zeeland kon terecht op de Rijks Kweekschool in Middelburg, die sinds 1876 samen met een zgn. Rijksleerschool aan de Lange Noordstraat gevestigd werd. Het gebouw dat betrokken werd was een 18de eeuw patriciërshuis, dat gebouwd was in een sobere Lodewijk de XVI stijl. In feite waren het drie woningen, die samen tot één geheel gemaakt worden. Achter de school verscheen een nieuwe Rijksleerschool, een gewone Lagere School, waar de aankomende schoolmeesters zich in hun taak konden bekwamen. Op de besloten binnentuin van de school stonden enkele eeuwenoude bomen. Eind jaren zestig werd er, aan de Stadhuisstraat een aula gebouwd met lokalen en veranderde de naam in Rijks Pedagogische Academie. Eind vorige eeuw verhuisde de opleiding, samen met die van de Christelijke Pedagogische Academie naar de Hogeschool Zeeland (HZ) in Vlissingen. Het beeldbepalend gebouw, het solide, saaiheid uitstralende instituut aan de Lange Noordstraat werd een kantoor.
De Christelijke Kweekschool voor Zeeland werd in 1910 gevestigd aan de Herengracht in Middelburg in het gebouw van het vroegere Algemene Armweeshuis. Dit gebouw kwam leeg toen de Christelijke Kweekschool in 1962 het gebouw verliet - Tegenwoordig wordt het o.a. gebruikt als onderkomen van de Zeeuwse Sterrenwacht Philippus Lansbergen. De Christelijke Pedagogische Academie ging later samen met de Rijks Pedagogische Academie op in de Hogeschool Zeeland in Middelburg. Beide instituten, die vroeger twee strikt gescheiden aparte werelden waren, zijn nu samen ondergebracht in één opleidingsinstituut, waarin recht gedaan wordt aan de verschillende nominaties. In een vergrijzende regio, waar het aantal kinderen krimpt en dus creatieve oplossingen gevonden moeten worden om scholen op kleine dorpen in stand te houden, is het verheugend te kunnen constateren dat in ieder geval toekomstige leerkrachten met elkaar zijn opgeleid. Nu nog hopen dat het schijnbaar onuitroeibare vooroordeel, dat elk jaar weer door de media wordt opgerakeld en aangewakkerd, dat toekomstige leerkrachten niet kunnen rekenen en spellen, voor eens en altijd naar de prullenbak zal verwezen worden. Leerkragten kennen de rechels ech wel! (Middelburg) (november 2011)
Hans Koert
slikopdeweg@live.nl
Twitter: #slikopdeweg

SlikopdeWeg: Een dagelijkse luchtige kijk op de Zeeuwse samenleving.

1 opmerking:

  1. Toch jammer dat die echte kweekscholen er niet meer zijn, een afgang van kwaliteit? Ehh.. lijkt mij.

    BeantwoordenVerwijderen