donderdag 16 februari 2012

Landlust - Eetlust

Het is niet de meest voor de hand liggende plek waar hoeve Landlust terecht gekomen lijkt te zijn - als een non, die zich zelf terug vindt op de Wallen van Amsterdam - een grotere tegenstelling kun je je haast niet voorstellen. Landlust, de nostalgisch ogende boerderij onder Nieuwdorp, lijkt geland als een UFO uit koers tussen de snelweg richting Westerscheldetunnel, de vuilstortplaats, de goederenspoorlijn van Vlissingen-Oost en de bedrijvigheid van het haven- en industriegebied Zeeland Seaports.

Voor alle duidelijkheid - de hoeve zelf staat al meer dan 300 jaar op deze plek, toen er nog geen sprake was van die industriële bedrijvigheid. Hij moet al gebouwd zijn eind 17de eeuw in, wat toen logischerwijs de Nieuwe West-Kraaijertpolder genoemd werd - een polder, die in 1676 bedjkt werd en hoorde bij de ambachtsheerlijkheid van 's Heer Arendskerke. Dat lijkt misschien een beetje uit de buurt, maar bedenk dat de ambachtsheerlijkheid van 's Heer Arendskerke zich uitstrekte tot aan de boorden van het Sloe en dat alle aanwassen automatisch behoorden bij het ambacht - vandaar dat deze polder, als een wingewest aan de randen van haar heerlijkheid, tot dit ambacht behoort.

Landlust in vroeger tijd (bron: Oude Boerderijen in Zeeland - W.E.P. van IJsseldijk)
Het huis, gebouwd met gele ijsselsteentjes, bevat een woonkamer met bedsteden, een mooie kamer, een gang en een kelder en opkamer. eigenlijk een vrij traditionele ingerichte Zeeuwse boerenwoning, zoals je die nog kunt beleven bij Hoeve van der Meulen. Helaas zijn in de vorige eeuw, zo las ik, de antieke tegeltjes in de kamer voor een deel verwijderd door een schandaal met koevoet. Zo'n vandaal verdient een woordspeling tot schandaal. Eeuwig zonde!

(foto: Jaap Sonnevijlle)
De schuur, die tegenwoordig als je op de N254 richting tunnel rijdt, 's morgens vroeg prachtig belicht is, is heel bijzonder. Tegenwoordig is er een partycentrum in gevestigd, gewoon, om het simpel te houden, Landlust genoemd. Eetlust zou wellicht een passender naam zijn, gezien haar nieuwe functie, maar dat zou maar afbreuk doen aan haar historische context. De schuur behoort tot één der grootste van Zeeland en heeft drie verhoogde mendeuren. Mendeuren zijn de grote deuren, waardoor de boerenwagens naar binnen konden rijden. Om er voor te zorgen dat deze hoog opgetaste wagens, geladen de deel op konden rijden, werden die deuren vaak verhoogd. Als je nu weet dat men vroeger meende de rijkdom van een boerenfamilie te kunnen afmeten aan het aantal mendeuren, dan snap je het volgende gesprekje, dat je op de Hoese Mart in de Landbouw honderd jaar geleden had kunnen opvangen: Joane vriet mie die van Steketee - Nou, die zit'r wermpjes bie as je't mien vrigt - Ulder schure ei wè twi mendeuren.
(foto: Jaap Sonnevijlle)
In de schuur was de dorsvloer of deel en lagen aan de mispitkant de stallen voor de paarden en koeien. Daar is nu weinig meer van terug te vinden - waar toen de koeien hun staart oplichtten boven de gruppe, staat tegenwoordig een grandioze brunch opgesteld ....... De eerste eigenaar was ene Maximiliaan van Baarland, die o.a. graaf van Rupelmonde was - hij verpachtte de boerderij en eigenlijk is dat haar hele geschiedenis lang zo gebleven - de rijke landeigenaar rustende op zijn lauweren, terwijl de pachter of bedrijfsleiders met de tientallen knechten, meiden, paarden en huus de verkenspetaten uutet vier aelden.
(foto: Jaap Sonnevijlle)
De familie Schrijver heeft de in vervallen staat verkerende boerderij gered van verval en, zoals eerder gemeld, er een partyboerderij van gemaakt met respect voor originele elementen van de traditionele Zeeuwse boerderij. Op een donateursbijeenkomst van de Boerderijenstichting Zeeland in Land & Zeezicht in Kamperland wordt deze week gesproken over het behoud van de oude Zeeuwse boerderijen en hoe architecten en bewoners hun creativiteit hebben ingezet om, met behoud van het kenmerkende, de Zeeuwse boerderij in ieder geval zichtbaar te houden in het landschap. Of een partycentrum, een vakantieboerderij, een woning, kantoor, een zorgboerderij of trouwzaal ( gemeente Borsele te Heinkenszand ) nu de beste oplossing is om het cultureel erfgoed te behouden, daarover kun je discussiëren of van mening verschillen - feit is dat deze beeldbepalende boerderijen er nu nog staan ........ terwijl andere door de tand des tijds zijn ingehaald, of moet ik schrijven ..... neergehaald?
Hans Koert

slikopdeweg@live.nl
Twitter: #slikopdeweg
SlikopdeWeg: Een dagelijkse luchtige start binnen het Zeeuwse .... Gun ook je vrienden zo'n start: http://slikopdeweg.blogspot.com/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten