woensdag 8 februari 2012

Loods

Je hoeft weinig fantasie te hebben om te begrijpen waarom de gemeente Antwerpen indertijd gekozen heeft hun gebouw voor de rivierloodsen vlak langs de oever van de Schelde te bouwen. Het gebouw werd hier in 1895 neergezet en bevindt zich, op een boogscheutsafstand van Het Steen, de middeleeuwse voorpost, die de stad vanuit de Schelde moest beschermen tegen indringers.

Loodsen begeleiden schepen, die over de (Wester)schelde varen van en naar de haven van Antwerpen. België kent vier stations, namelijk te Gent, Zeebrugge, Vlissingen en hier in Antwerpen. De river de Schelde is een gevaarlijke rivier met veel ondiepten, engten en veraderlijke drempels, waardoor onbekende schepen hier onherroepelijk in de problemen zouden komen als ze onvoorbereid de haven van Antwerpen zouden willen bereiken. Er zijn vier soorten loodsen: zee- of Scheldemondenloodsen, kustloodsen ( zij begeleiden de schepen naar Zeebrugge), rivierloodsen ( zij begeleiden de schepen vanaf Vlissingen naar Antwerpen over de Westerschelde) en de kanaalloodsen, die actief zijn in bijv. het Kanaal van Terneuzen naar Gent ( of is het van Gent naar Terneuzen?)
Het loodsgebouw langs de oever van de Schelde is, moge ik de signalen goed beluisteren, niet meer van deze tijd. En dan doel ik niet op de toren, die het gebouw siert, waarvandaan men de schepen kon spotten, die wellicht loodshulp nodig hadden, nee, dat gaat tegenwoordig moderner, maar ik doel op de staat van onderhoud van het gebouw. Vorig jaar stond het nummer één op de lijst van Slechtste Gebouwen van België. Door bezuinigingen ontstond achterstallig onderhoud en lijden de ambtenaren kou; de verwarmingskachel dateert uit 1936 en werkt nog op stoom; de ruiten in de ramen zijn nog enkel glas en de kozijnen zijn verrot zodat bij storm de ramen er haast uitvliegen; de kranen lekken en de elektriciteitsleidingen dateren van ver uit de vorige eeuw en zijn nog niet weggewerkt in de muur. De lift is al meer dan vijftig jaar oud. Een titel, die een woordspeling bevat is natuurlijk snel gemaakt: Loods. Moet dit, aan de buitenkant schitterende en beeldbepalende gebouw aan de Scheldeoever gerenoveerd of afgebroken? De Belgische overheid houdt, in ieder geval de hand op de knip en het niveau van onderhoud laag ........... Over bezuinigingen gesproken. Misschien is het een idee om de loodstarieven voor de Belgische loodsen op de Westerschelde flink te verhogen? Het schijnt dat die, uit concurentieoverweging, laag gehouden worden om schepen te laten kiezen voor Antwerpen in plaats van bijvoorbeeld Rotterdam. De Vlamingen hebben hun les geleerd, lijkt het, nadat tijdens de Tachtigjarige Oorlog de scheepvaart en handel in Antwerpen ineen stortte ten gunste van Amsterdam ....... Hoezo één Europa? Er is dus, in feite, nog maar weinig veranderd? (Antwerpen) ( foto's: oktober 2011)

Hans Koert
slikopdeweg@live.nl
Twitter: #slikopdeweg
SlikopdeWeg: De dagelijkse Zeeuwse blog over de Schelderegio.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten