dinsdag 21 februari 2012

Schamperen

Het zijn van die kleine historische monumentjes, die je meestal gewoon voorbij loopt. Monumentjes is niet het goede woord - het zijn kleine historische elementen, die je meestal in oude stadjes als Zierikzee, Goes, Middelburg, Veere of Sluis aantreft. Je vindt ze op de hoek van een straat, waar ze dienen ter bescherming van de muur. Schamppalen of Schampstenen staan op de hoek van een straat om te voorkomen dat de wielen van karren bij het nemen van een bocht de muur van een huis beschadigen. De schamppalen zijn zo opgesteld, dat ze ietwat scheef staan, zodat de as van de wagen de steen niet raakt, maar er iets vanaf glijdt - er vanaf geduwd wordt. Deze schampstenen vond ik in Sluis, waarbij ze beide duidelijk geen functie meer lijken te hebben omdat ze niet meer op de hoek van een straat stond.

Soms zijn er ook oude kanonslopen scheef ingegraven als schampplek - dat noem ik nog eens even recycling. Functioneel of niet meer functioneel - dat doet er niet toe. Dit soort kleine historische elementen maken een oude stad af en het is belangrijk dat dit soort vergeten en nu schijnbaar nutteloze relikwieën bewaard blijven en, als het even kan, op hun plaats blijven staan.
We noemen dit soort stenen schamppalen of - stenen, omdat ze door de wielen geschampt kunnen worden - Het is belangrijk ze niet te verwarren met schandpalen, want die hadden vroeger een heel andere functie. Je werd daar tegen aangezet als je iets misdaan had en publiekelijk hiervoor gestraft moest worden. We zeggen nog steeds dat zo iemand voor paal staat - nou, daar hebben we tegenwoordig geen paal meer voor nodig om iemand aan de schandpaal te nagelen - om kwaad te spreken of neerbuigend over iemand te oordelen - schamperen heet dat - toeval of niet. De publieke opinie kan soms genadeloos zijn - het lijkt zelfs, met alle moderne media, usance geworden te zijn om met modder te gooien - figuurlijk dan, want letterlijk gooien doen we hooguit op de kermis ....... op een foto of, tegen betaling, op een levend hoofd, gestoken door een gat in een plank - en dan is de modder gewoon een net spons of een slagroomtaart geworden. Wat zou het een stuk gezelliger worden in bijvoorbeeld de politiek, als men zo'n ouderwetse straf weer eens zou oppoetsen .... ik heb wel een paar kandidaten op het oog ..... die zo'n slagroomtaart niet zou misstaan.
Hans Koert


Twitter: #slikopdeweg


SlikopdeWeg: De dagelijkse (v)luchtige start van de dag voor Zeeland en haar inwoners.

1 opmerking: