woensdag 29 februari 2012

Straô Noordwelle 2012: 1000 kilo in galop

De straô is één van de jaarlijkse rituelen, die op Schouwen-Duiveland in ere gehouden worden - Op de straô van Noordwelle verzamelen zo'n 150, meest Zeeuwse werkpaarden, voor een middagje voetenwassen op het strand.
Het verbaast me elke keer weer opnieuw, hoe de paarden. die voor het eerst weer naar buiten mogen, helemaal los gaan en genieten van zo'n dagje met zo'n dagje naar het strand .... als lammetjes, die voor het eerst naar buiten mogen.
Zo'n Belgische trrekpaard weegt, inclusief berijder, al snel tussen de 750 en 1000 kilogram, maar dat lijkt op het strand van geen enkel belang. Eenmaal in volle draf zweven ze door de lucht als waren het pluisjes van een paardenbloem ( what's in a name), die door het eerste het beste zuchtje wind het luchtruim kiezen.
Het is verbluffend als je zo'n dier helemaal los ziet gaan op het strand, zich rekenschap gevend van de vele toekijkers, al is zo'n run door 1000 kg. massief vlees en spieren, natuurlijk voor berijder en toeschouwer niet zonder risico's. Sommige dieren lijken er enorm van te genieten om helemaal uit hun dak te mogen gaan - het dreunende geluid van de hoeven is indrukwekkend, maar lijkt met de plaatjes deze keer in tegenspraak, waarop de dieren rond lijken te zweven op de wind.
Het straô-rieën op Schouwen-Duiveland kan zich verheugen in een toenemende publieke belangstelling. Ook het aantal paarden dat mee wil doen en zich met een berijder inschrijft, neemt toe ...... Hierdoor dreigt het straô-rieën een massaal bezocht evenement te worden. Een vergelijking met een Ride for the Roses of een Zeeuwse Kust- of Wandelmarathon zijn natuurlijk nog wat prematuur, maar het zou zomaar kunnen dat er een moment te bedenken is, waarop de veiligheid voor paarden, berijders en bezoekers in het geding komt, bijvoorbeeld bij extreem hoog water, waardoor het strand te smal wordt en er te weinig bewegingsruimte voor de kijkers en paarden rest, waarop ze zich veilig kunnen uitleven .......... En een straô met dranghekken kan ik me nog niet voorstellen ......
De straôo van Noordwelle, traditioneel op de laatste zaterdag van februari, is één van de zes evenmenten, die rond dit heidense ritueel georganiseerd worden - momenten genoeg dus om te gaan kijken en de publieke belangstelling te verdelen - het zou mooi zijn als de straô in haar huidige vorm nog jaren veilig georganiseeerd kon worden.
Foto's en berichten over de straô Noordwelle 2012:De aankomst op het strand
Voetenwassen
Over het strand en de duinen
1000 kilo in draf
Dorpsfeest

Riengsteken

Hans Koert
slikopdeweg@live.nl
Twitter: #slikopdeweg

SlikopdeWeg: De dagelijkse Zeeuwse column over de Schelderegio en haar bewoners.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten