zaterdag 4 februari 2012

Stroom

De infrastructuur in de provincie Zeeland wordt bepaald door de aanwezigheid van grote waterpartijen en smalle verbindingsstukken met het vaste land. De enige grootste verkeersader op het land voor autoverkeer, de A58, is dan ook zeer kwetsbaar, bleek onlangs weer tijdens de werkzaamheden aan de Vlaketunnel en onlangs tijdens een nachtelijke politieactie bij Rilland - dan slibt de hele provincie dicht ..........
Infrastructuur behelst nog veel meer en is niet altijd even zichtbaar - denk aan de leidingstraten die onder de Zeeuwse bodem lopen naar bijvoorbeeld de olieraffinaderij van Zeeland Refinery. Deze ondergrondse leidingstraten zijn onzichtbaar in het landschap, met uitzondering van een aantal anderhalve meter hoge gele palen, die aangeven waar de leiding loopt. Het elektriciteitsnet helaas, is aangelegd in een tijd dat dit alleen kon m.b.v. een bovengronds leidingnet. Deze hoogspanningsmasten bevinden zich voor 90% op het grondgebied van Zuid-Beveland. Een paar uitlopers van het 150 kV leidingnet bevinden zich op de eindpunten in Vlissingen-Oost en bij Terneuzen.
De hoofdlijn, het zgn. 380 kV leidingnet komt ter hoogte van Rilland, Zeeland binnen, zowel vanuit het zuiden, vanuit Zandvliet in België als vanuit het noorden vanaf Bergen op Zoom. De hoogspanningleidingen maken deel uit van het hoogspanningsnet dat over geheel Europa uitgerold is .......... en lopen bovengronds langs Kruiningen en dan onderlangs Heinkenszand in de richting van de EPZ-centrale. Ook de leidingen die regionaal de stroom verspreiden, het zgn. middenspanningsdistributienet, de 150 kV leidingen lopen bovengronds naar verdeelstations, zoals bij Goes - van daar wordt de laagspanningsleiding onder de grond gedistribueerd - die zijn voor de leek onzichtbaar in het landschap. De bovengrondse elektriciteitslijn kan niemand ontgaan, die door de Zak van Zuid-Beveland rijdt - elementen in het landschap waarvan maar weinig mensen gecharmeerd zijn.
Binnenkort moet de capaciteit van deze elektriciteitsleiding uitgebreid worden - de industrie, met name in de Kanaalstreek en bij Zeeland Seaports in Vlissingen-Oost vragen steeds meer capaciteit al lijken de kaarten, sinds het faillissement van Zalco, de grote aluminiumsmelterij, en het schrappen van de plannen om tot een tweede kerncentrale te komen, flink geschud. De keuzes voor uitbreiding moeten echter nu gemaakt worden en de infrastructuur aangepast, zodat de capaciteit van de komende decennia gewaarborgd blijft ........... Het geheel ondergronds aanleggen van een hoogspanningsnetwerk ondergronds is technisch mogelijk, al is de afstand ondergrond beperkt; maximale lengte is zoiets als 20 km. heb ik me laten vertellen.
Het zou mooi zijn als de definitieve keuze om de plannen voor uitbreiding van deze hoogspanningsleidingen uit te voeren, nog even zouden kunnen op schuiven naar de toekomst, aangezien vraag en aanbod in Zeeland het afgelopen jaar sterk veranderd is ........... misschien is een uitbreiding voorlopig helemaal niet nodig en mocht dat wel zo zijn - probeer dan de gelden te vinden om kwetsbare natuurgebieden als de Zak van Zuid-Beveland te ontzien door de leidingen ondergronds ( of zelf door de Westerschelde schijnt technisch mogelijk te zijn) te laten lopen. Voor de honderden spreeuwen die je in de winter zo nu en dan kunt zien samenscholen in de hoge masten vinden we dan wel eens andere oplossing .............. ( Zak van Zuid-Beveland) ( foto's: januari 2012)

Hans Koert
slikopdeweg@live.nl
Twitter: #slikopdeweg


SlikopdeWeg 1000: Een Zeeuwse column van eigen bodem - al 1000 keer

Geen opmerkingen:

Een reactie posten