donderdag 8 maart 2012

Dooie boel

 Vroeger was het duidelijk - wie veel geld had werd in de kerk begraven en wie een beetje meer dan niks had en deugdzaam had geleefd,  kon aanschuiven op een plekje buiten de kerk, in het hof rond de kerk - het kerkhof.
 In heel Zeeland vind je, vaak buiten of aan de rand van de bebouwde kom, begraafplaatsen, waar de overledenen uit een dorp en haar omgeving een laatste rustplaats vinden. Vaak koos men voor een hardstenen grafbedekking of een rechtopstaande steen, als een laatste eerbetoon aan de overledene, waarop de naam van de persoon die, zoals men dat cryptisch omschreef, uit de tijd was. Op het kerkhof was plaats voor iedereen. De kosten voor het instandhouding van dit soort gemeentelijke voorziening kwam meestal uit de Algemene Middelen.
 Sinds een aantal jaren wordt er nauwkeurig gekeken, uit noodzaak, naar de uitgavenstromen, vanwege teruglopende vergoedingen door het rijk, naar het kasboek van de gemeente - de bekostiging van het onderhoud van de begraafplaats uit de algemene middelen komt dan ter discussie, met name omdat steeds meer mensen zich na hun overlijden laten cremeren en dus, hoe plastisch het ook klinkt, geen aanspraak maken op deze algemene nutsvoorziening. 
In de gemeente Borsele leidt dit tot grote opschudding - Graven waarvan de rechten verjaard zijn en niet verlengd, zullen het binnenkort zonder steen moeten doen. Dat zal leiden tot een grote kaalslag, aangezien begraafplaatsen nu nog fraai aaneengesloten rijen historisch interessante stenen kent, straks tot kaal gefreesde perken of kortgeknipte grasvelden zijn verworden, met hier en daar een steen, waarvan de nabestaanden bereid waren om honderden euro's aan extra grafrechten te betalen. Een trieste zaak en vooral een verarming, een verschraling van een cultureel-historisch monument, waarin zich de geschiedenis van een gemeenschap zich laat lezen .......... Koester de initiatieven, gemeente Borsele, die hier en daar ontstaan, waarbij vrijwilligers het onderhoud willen overnemen in plaats van de stenen te verwijderen en de paden te asfalteren ……..  Gaat efficiency voor respect? Zijn dat die paar centen waard? Zo verwordt  een begraafplaats tot een dooie boel.
Hans Koert
slikopdeweg@live.nl
Twitter: #slikopdeweg

SlikopdeWeg: De dagelijkse column over Zeeland en haar bewoners.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten