vrijdag 13 april 2012

Een vliegende onderzeeër

 De aalscholver is één van die vogelsoorten, die je tegenwoordig op steeds meer, onverwachte, plekken tegen komt. Zo zitten er steeds enkele 's morgens vroeg boven op een lantaarnpaal als ik over de Schroeweg Middelburg binnenrijdt; niet meteen de plek waar je zo'n viseter zou verwachten ........... Bij de Brilletjes op Zuid-Beveland zitten er ook vaak en eenmaal vond ik een verdronken Aalscholver - hoogstwaarschijnlijk in 't harnas gestorven.  
Gek, vroeger zag je ze nooit, Aalscholvers of het moest zo zijn dat ik toen, met mijn beperkte kennis van het dierenrijk, in mijn pogingen vogels te herkennen, niet verder kwam dan de mus, de merel en de lijster. En de petatvogel kende iedere Hoedekenskerkse schooljongen ook. Ooit las ik in de gauwigheid ergens over de Petatvogel i.p.v. de Fregatvogel en die toepasselijke verhaspeling pasten we toe op de zeemeeuw, die voor een frietje van Burgel al zijn schuchterheid overwon.
 De Aalscholver broedt in kolonies net als reigers en lepelaars. Lang geleden, in de 17de eeuw, waren er grote kolonies Aalscholvers in Nederland, maar de laatste honderd jaar werd er zo op gejaagd, dat ze bijna uitgestorven leken. Vooral vissers zagen in de visvanger een geduchte concurrent. Sinds de laatste vier decennia gaat het weer langzaam beter met de Aalscholverstand - ze worden niet meer gejaagd, ze zijn beschermd, en vinden weer nieuwe plekken om hun kolonies te stichten. Soms helpen we ze een handje, door bijv, broedeilanden te creëren, zoals bijv. in de Braakman, waar mensen niet kunnen komen.
  De Aalscholver valt op als hij vliegt - hij strekt zich dan helemaal lang uit en wordt dan wel, oneerbiedig, de vliegende sigaar genoemd. Na een duik in het water op zoek naar voedsel, laat hij de vleugels drogen door boven op een paal of boven in een boom, de vleugels wijd uit te spreiden. Een schitterend gezicht, dat ieders aandacht trekt. Zogenaamde vogelkenners roepen dan al snel dat de vetklieren van de vogel wat gebrekkig functioneren, waardoor, i.t.t. bijv. een eend, die wel waterafstotend vet op de veren heeft, de vogels zijn vleugels moet laten drogen.
In werkelijkheid is de Aalscholver gewoon een erg goede duiker, die, om ver en diep onder water te kunnen duiken, alle lucht uit zijn verenpak vervangt door water, als een onderzeeboot met volle ballasttanks, zodat hij als een volgelopen spons dieper kan duiken zonder last te hebben van de opwaartse druk van de lucht tussen de veren. Eenmaal weer boven zal hij zich eerst weer een beetje moeten fatsoeneren en laten drogen voordat hij bijvoorbeeld weer als een vliegende sigaar de vogelaars omhoog doet kijken ........... Knap, want hebben wij 't ooit voor elkaar gekregen om een vliegende onderzeeër te bouwen? Misschien een idee voor de ingenieurs van Damen Shipyards, om eens in de ontwikkeling van zo'n vliegende sigaar te investeren.
Hans Koert
slikopdeweg@live.nl
Twitter: #slikopdeweg

Je hebt zelf in de hand welke immateriële zaken in Zeeeland beschermd moeten worden. Kies daarom!

SlikopdeWeg: De dagelijkse Zeeuwse blog over de Schelderegio en haar bewoners.

1 opmerking: