vrijdag 20 april 2012

Nummer 100

Oude gevels vertellen soms een verhaal, of beter gezegd, oude gevelstenen ..... doordat ze ooit voorzien zijn van een naam. Je vindt dit soort oude huizen in al onze oude Zeeuwse binnensteden. Sommige steden hebben dat soort huisnamen geïnventariseerd. Die namen vertellen bijvoorbeeld, op welke wijze de bewoners hun geld verdiend hebben. Zo vind je in Zierikzee langs de Oude Haven een oorspronkelijk 17de eeuw huis dat de naam De Pinas heet. Nou was een Pinas een 17de-eeuws schip, dus zullen de oorspronkelijke bewoners hun huis wel bij elkaar geschraapt hebben met handel ........ of kaapvaart ( met een kleine k). Wat verderop heet een ander huis De Vergulde Rae en het heeft een gevelsteen waarop duidelijk wordt dat dit de naam is geweest van een degelijk zeewaardig schip.

Oude Haven - Zierikzee  Andere huizen verwijzen naar het gebruik. Zo zal er in Den Druiventrosch wel geen water geschonken zijn en ook Die Wijnkelre suggereert dat er geen aanhangers van de blauwe knoop gewoond hebben, al lijkt deze naam nog maar in de tweede helft van de vorige eeuw bedacht en aangebracht. Namen op huizen zijn dus niet altijd wat ze suggereren te zijn ........ oud!

 Huis met Kuiper op gevel: Oude Haven - Zierikzee ( met gevelsteen uit 1631)Het geven van namen aan huizen is iets dat typisch hoort bij de tijd van voor 1800. Ik vermoed, dat na de tijd van Napoleon, die immers de Burgerlijke Stand invoerde, het benoemen van huizen wat op de achtergrond kwam. De Franse Tijd zorgde er voor dat de overheid allerlei zaken  ging registreren, die vroeger onbenoemd bleven. Zo moesten de mensen zich laten registreren en een familienaam opgeven en werden huizen genummerd, zodat naam en woning in een database aan elkaar gekoppeld konden worden. Zo is voor scheefhuurders anno 2012 eigenlijk de ellende begonnen, zou je kunnen zeggen.... Soms bleven oude huisnamen behouden in een familienaam, omdat bijv. Barend altijd met zijn herberg De Engel geassocieerd werd, koos hij zichzelf de familienaam Engel - Barend Engel dus, B. Engel.


   In den Bastiaen - Vlasmarkt - Goes 1623
Er bevindt zich ook een huis langs de Oude Haven van Zierikzee, dat schijnbaar toebehoord heeft aan een kuiper, aangezien de gevelsteen een kuiper laat zien die aan het werk is. Deze steen is oorspronkelijk afkomstig uit een ander huis en hier opnieuw aangebracht, maar dat zal de gemiddelde voorbijganger worst zijn ........
  In den Bastiaen - Vlasmarkt - Goes 1623
In oude historische binnensteden, waar oude panden opnieuw in oude luister hersteld worden, zie je dit soort huisnamen weer op de gevels verschijnen.   Wees nou eerlijk, het staat natuurlijk wel sjiek als je voor je gerenoveerde gevel de oorspronkelijke naam van je huis hebt kunnen achterhalen en op je gevel hebt kunt laten schilderen in fraaie sierletters: De Goude Leeuwe of In den Bastiaen 1623.
In den Bastiaen - Vlasmarkt - Goes 1623

Maar wat als je budget zo'n fraai oud pand niet toelaat en je in een nieuwbouwwijk neergestreken bent met allemaal gelijksoortige rijtjeshuizen, die zich slechts van elkaar onderscheiden door de verschillende kleur siertegels in de voortuinen, wat moet je dan? Mag je dan zomaar je huis een naam geven? En waar aan moet zo'n naam dan voldoen? Moet het iets vertellen over het beroep van de bewoner? Huize Accountmanager, Villa de Operator of huis Achter de Acquisiteur? Dat zegt de gemidddelde voorbijganger toch niks? Welk kind weet nog wat zijn vader of moeder voor werk doen, als hij op de opvang zit? Dat staat toch niet op een gevel? En als je toevallig Zwart heet en die naam op je huis schildert, kan dat ook verkeerd begrepen worden ...... en verwarring scheppen: wat te denken van Huize De Steun of In de Gouden Handdruk? Nee, ik stel voor om maar gewoon te blijven nummeren ..... maar dan wel zo dat iedereen een voorkeur mag opgeven voor een nummer. Dus niet meer gewoon op volgorde, maar vrije keus - voor mijn part per inschrijving of per opbod. Over een paar jaar is de brievenbesteller toch verleden tijd en hebben we allemaal een tomtom in ons implantaat of holle kies ingebouwd, zodat we geen huisnummers meer echt nodig hebben. Dan hoeft niemand meer op nummer 13 te wonen of op nummer 100 en wie voor 11 kiest moet dan niet gek opkijken als men hem voor gek verklaard ......... En als je je huis 800.000 wilt noemen, naar je ontslagregeling, is dat ook prima.
Hans Koert
slikopdeweg@live.nl
Twitter: #slikopdeweg  Feesboek: Slik op de Weg

SlikopdeWeg: De dagelijkse Zeeuwse blog over de Shelderegio en haar bewoners

Geen opmerkingen:

Een reactie posten