zondag 1 april 2012

Oranje

 De komende maanden staat Willem van Oranje centraal in de voormalige  Onze Lieve Vrouwe Abdij van Middelburg. In het Zeeuws Museum is een bescheiden tentoonstelling ingericht over Willem, die hier regelmatig verbleef. Een tweetal plaquettes werden afgelopen week door koningin Beatrix, een verre nazaat van de prins, onthuld. Verder bekeek ze de tentoonstelling die rond haar beroemde voorvader ingericht is.
 Willem van Oranje verbleef regelmatig in Middelburg. Niet dat Middelburg de stad was, die als eerste zich loyaal achter de Prins opstelde in de strijd tegen de Spanjaarden - o zeker niet. Vlissingen en Veere waren als eerste overgestapt naar het kamp van de Prins, kort nadat op 1 april 1572, vandaag 440 jaar geleden, in Den Briel de watergeuzen onbedoeld het sein gegeven hadden om de opstand te concretiseren ...... wat uiteindelijk zou leiden tot de onafhankelijkheid van onze gewesten. Middelburg bleef in Spaanse handen totdat de geuzen door het beleg van de stad, met het afsnijden van de bevoorradingsroutes, het stadsbestuur in februari 1574 op de knieën kreeg. Op 3 april 1574 moesten de burgers van Middelburg trouw zweren aan de Prins en werden, onder andere, de overgebleven Spanjaarden en katholieke geestelijken de stad uitgegooid. De abdij werd geseculariseerd en het bestuurscentrum van het gewest Zeeland.


 Willem van Oranje moest, als opperbevelhebber van de opstandelingen, vaak her en der zijn macht laten gelden en door belegeringen en berenningen zijn invloed uitbreiden en was dus maar zelden in Middelburg.  Hij had een huis in de Lange Delft en logeerde regelmatig in het zgn. Prinsenlogement in de voormalige abdij. Hij woonde enige tijd in Middelburg met zijn derde vrouw Charlotte de Bourbon, waar hun tweede dochter Betje geboren werd. Willems vierde vrouw, Louise de Coligny,  woonde er nog een tijdje na de dood van Willem in 1581.
 Ik stel me voor hoe het volk uitliep als Willem van Oranje met zijn gevolg, door de Vlissingse Poort de stad binnen reed, vergezeld van zijn familie, die in een koets achter de prins te paard aanreed, beschermd door soldaten, die met hun helmen, pieken en roeren, ontzag inboezemden bij het toegestroomde publiek. Via het marktplein met de zwaar beschadigde Westmonsterkerk, die spoedig daarna afgebroken zou worden en het oude stadhuis reden ze dan richting het Zeelands Hof, zoals de abdij toen heette, door de rijen nieuwsgierigen, die, zonder dranghekken, op gepaste aftand eerbiedig de hoge gasten toejuichten.
Hoe anders was het afgelopen vrijdag. Per ongeluk rond vijven verzeild op het abdijplein, werd ik verrast door een handjevol toeschouwers, hooguit twintig, die zich achter de dranghekken hebben opgesteld. Tientallen geüniformeerde politieagenten, motoren, chique auto's, pers en fotografen en door hun onopvallendheid opvallende mannen met oortjes, beschermen het lege plein, waarop te koud geklede genodigden en bestuurders á la wethouder Hekking in colbert of rokje met een papieren tasje aandenken, proberen om zo snel mogelijk een doorgang in de dranghekken (!) te vinden om het koude plein te kunnen verlaten en hun warme auto op te zoeken ....... Als de koningin tenslotte, begeleid door tientallen motoragenten, auto's met oortjes en een helikopter in de lucht, door de verlaten afgezette straten van Middelburg naar huis scheurt, zal ze zich ongetwijfeld erg eenzaam gevoeld hebben, zonder rijen gewone burgers langs de route, die zich al uren te voren warm hebben staan zingen, liederen scanderend die hun toewijding aan het Oranjehuis benadrukken ( We hebben een O we hebben een R ..) - het enige Oranje wat ze ziet is de veegauto van de gemeente; Ze denkt aan de tijd van Willem van Oranje, toen uitgehongerde poorters van de stad, uitgeliepen om de Prins in levende lijve te verwelkomen en te aanschouwen en toe te juichen, spontaan ruimte scheppend voor de indrukwekkende stoet met trompetters, trommelaars, vendeldragers, zwetend paardenvlees en rinkelende ijzeren kurassen, niet gehinderd door dranghekken, oortjes en motoragenten .... 2012: Nog snel even de weekend boodschappen halen bij de Lidl; een nieuwe afwasteil bij Blokker en snel de kinderen ophalen op het kinderdagverblijf, anders zijn ze te laat op judo - licht op groen .... Verdraaid - een motorpolitieagent met zwaailicht laat me niet oversteken .... Balu ... een grote auto zoeft langs - zeker de koningin Karla op weg naar de opening van het zeekraalseizoen?

SlikopdeWeg nodigt u uit om deze maand te stemmen op wat voor jou bij het immaterieel Zeeuws Erfgoed hoort.


Twitter: #slikopdeweg
SlikopdeWeg: De dagelijkse  Zeeuwse column over de Schelderegio en haar bewoners

Geen opmerkingen:

Een reactie posten