dinsdag 26 juni 2012

Kansen

 Ik heb het meteen even nagezocht en ik vermoed dat we hier boven op de voormalige zandbank in het Zwake nog wel goed zitten - met vijfenzeventig centimeter extra verhoging houden we de voeten nog wel droog ............... al betekent dat wellicht wel dat, als er geen dam aangelegd wordt, er weer met roeiboten gewerkt moet worden om het eiland te verlaten.

 De wereldleiders, onlangs bijeen in Rio de Janeiro, zullen dat scenario wellicht niet besproken hebben, dus of het een bootje of en dam wordt, daar zijn ze nog niet uit. Ze zijn het daar in ieder geval eens geworden over maatregelen, die genomen moeten worden om de stijging van de zeespiegel te beperken tot 75 cm ...... in 2100.

Zo rond het jaar 1000 werd ons land, en met name het zuidwesten van Nederland, geteisterd door allerlei stormvloeden, die het water hoog opzweepten en de boeren en schaapherders in onze streken verdreef van hun woongebieden. Deze stormvloeden waren ook een direct gevolg van klimaatveranderingen, maar daar had de schaapherder met natte voeten weinig boodschap aan.  De haastig opgeworpen dijkjes verdwenen in de diepte zoals een zandkasteel op het strand voor je ogen ineenstort ..... De beste remedie om droge voeten te houden was om een wijkplaats te creëren of te zoeken, die boven het land uitstak.

Dit soort vliedbergen, terpen zeggen ze in Friesland, waren er volop in het Zeeuwse en die vind je nog hier en daar in de Schelderegio, maar hebben hun functie voor de bevolking nu geheel verloren - het lijkt haast wel of die overlevingsdrang uit onze genen is verdreven ......, al merk ik wel dat bepaalde diersoorten dit idee van de mensheid lijken te hebben overnomen.  
 De stormvloeden 1014,1042, 1134, 1164, 1170 ( ik noem er willekeurig een aantal uit de 11de en 12de eeuw) volgden elkaar in ras tempo op. De geestelijkheid zag er vaak een straf van God in, maar was ook de groep die de spa ter hand nam en van af 1134 actief begon om betere dijken aan te leggen, die niet bij de eerste de beste springvloed voor natte voeten zorgde.
 De dreigende stijging van de zeespiegel biedt natuurlijk ook kansen. De twee graden, dat de aarde extra opgewarmd wordt, is natuurlijk een mooi inkopper voor het toerisme in Zeeland - geen kilometerslange files meer naar het zuiden, waar de temperatuur aangenaam is - Zeeland heeft't.  En wat te denken van natuurprojecten als Plan Tureluur, Waterdunen of het toekomstige moeras De Hedwige .... Deze geplande natuurgebieden, wetlands, waarvan in het geval van de laatst genoemde vastgesteld is dat die onderwaterzetting nodig is om de natuur alle ruimte te geven, hoeft dan niet meer te leiden tot het doorsteken van dijken - immers door de stijgende zeespiegel bepaalt niet langer Brussel welke stukken onder water moeten, maar de natuur zelf - zijn we van die heilloze discussie ook af. 
Denk verder ook een aan de mogelijkheden van kleine dorpjes aan de Westerschelde, zoals Hoedekenskerke en Ellewoutsdijk, waar een klein jachthaventje, vaak het grootste deel van de dag droog liggend, vol slib, zo'n dorp maar weinig extra vertier biedt. Een mooie grote jachthaven met luxe grote jachten en recreanten die over een al even luxe en grote beurs beschikken, zou natuurlijk geweldig zijn. Door de stijging van de zeespiegel liggen dit soort kansen gewoon voor het oprapen. Als we nu bij de eerst volgende springvloed de elementen eens wat meer de ruimte geven, zodra de eerste stukken dijk weggeslagen worden, niet meteen vrachtwagens vol zandzakken laten aanrukken, maar de golfjes even rustig de dijklaten afkalven .....dan krijgen we vanzelf, gratis en voor niets, een mooie jachthaven ...........Of is zoiets al eens uitgeprobeerd? Volgens mij heb ik daar Andries Vierlingh wel eens over gehoord. Eens even met Adriaan van Reimerswaal skypen, heer van Lodijcke, ridder van het Gulden Vlies, die ik bij de laatste bijenkomst van de Rotary daarover heb horen bomen ......... tuut ... tuut ... tuut
Hans Koert

slikopdeweg@live.nl
Twitter: #slikopdeweg Feesboekgroep
SlikopdeWeg: Al 1100 keer de Zeeuwse blog voor de Schelderegio en haar bewoners

Geen opmerkingen:

Een reactie posten