zaterdag 23 juni 2012

Spoor

 Ik blijf het een geniale vondst vinden - een concept dat helemaal past in het 19de eeuwse denken van onze voorouders, al werd de ringspoorlijn door de Zak van Zuid-Beveland pas in de jaren twintig van de vorige eeuw geopend. Het probleem is, dat een spoorlijn, per definitie haast, een rechte lijn moet zijn, die dwars door het landschap snijdt en roerend en onroerend goed doorsnijdt ..... In de 19de eeuw werden stations zo gebouwd dat ze aan de rand van de stad kwamen te liggen. denk aan de stations van Middelburg en Goes, die nu, door de expansie van deze steden, midden in de stad gesitueerd zijn ....
 De ringspoorlijn door de Zak van Zuid-Beveland moest het platteland ontsluiten, niet alleen voor goederenvervoer, maar ook voor personen. Om de kerk in het midden te houden werden de dorpen niet aangedaan, alleen Hoedekenskerke met zijn veerdienst op Neuzen (zoals Terneuzen nog genoemd werd) en Hansweert kreeg een station aan de rand van het dorp bij de Steiger - bij alle andere haltes op de lijn kwam je in d'n buuten aan ....... De herenboer die op diesendag nae Hoes most werd wel met zijn gerij bij het station afgezet en de rest van de bevolking vertrok gewoon op tied te pote naar de halte toe ........
 Restanten van het spoortracé onder Driewegen (foto: Hans Koert)
Nu is deze ringspoorlijn voor een deel ontmanteld. Het deel Goes - Hoedekenskerke is in gebruik bij de (GSB) Stoomtrein Goes - Borsele, die er een toeristische lijn van gemaakt heeft en de route Hoedekenskerke - Borssele is verworden tot een volgegroeid talud, waar de rails verwijderd is, vol braemen en broeiers ..... Het traject, van Goes naar Borssele via Heinkenszand is lange tijd in gebruik geweest als Sloelijn - de spoorverbinding tussen Vlissingen-Oost en het landelijk spoorwegnet.  Het feit dat veel wagons met gevaarlijke stoffen vlak langs Heinkenszand moesten, gaf uiteindelijk de doorslag om de spoorverbinding tussen Vlissingen-Oost en de rest van het land te verleggen door de Quarlespolder. In 2009 werd ook de rails verwijderd, de bielzen uitgegraven en het grind verwijderd - alleen het zandbed bleef achter ..........
 Afbraak spoorlijn bij de Westdijk (Heinkenszand) ( 2009) (foto: Hans Koert)
Veel mensen zagen er meteen een ideaal fiets- en wandelpad in en er werd zelfs gesproken over een snelweg voor fietsers - een snelle route tussen Goes en Walcheren. Door de crisis heeft het even geduurd voordat de plannen vastere vorm kregen - het voormalige spoortracé tussen Eindewege en 's Heerenhoek wordt fietswandelpad.
 Het proefvlak bij de Westdijk (Heinkenszand) ( najaar 2011) ( foto: Hans Koert)
Vorig jaar werd er bij Heinkenszand al een proefstukje aangelegd, waarbij schelpengrit gebruikt werd ter verharding - de rest van het pad wordt in de winter van 2012 geëgaliseerd in combinatie met een herinrichting door het Waterschap ter hoogte van het Slaake bij Heinkenszand voor een verbeterde ontwatering.

Tracé ter hoogte van Heinkenszand (herfst 2011) (foto: Hans Koert)
Wie nu al gebruik wil maken van het tracé zal moeten pionieren .... crossmotoren en paardenhoeven en het uitblijven van onderhoud, hebben in het zandbed diepe sporen achter gelaten, die vol water blijven staan als het flink geregend heeft. Voor de echte Zeeuwen, die immers, getuige het Zeeuwse wapen, gewend zijn tot hun middel in het water te staan, moet dat vooralsnog geen probleem zijn ............
Hans Koert

slikopdeweg@live.nl
Twitter: #slikopdeweg Feesboekgroep Slik op de Weg (registreren)
SlikopdeWeg: Al 1100 keer de Zeeuwse blog voor de Schelderegio en haar bewoners

Geen opmerkingen:

Een reactie posten