zaterdag 9 juni 2012

't Heerst

 Gister was ik zo onzorgvuldig door tegen iemand te zeggen, die me vertelde dat hij niet helemaal fit was, dat het heerst ....... Heerst't? vroeg ze me met enige verbazing, als was dat een verklaring voor de verstopte neusbijholten en barstende koppijn? In de media gonsde het bericht rond dat medicatie bij een hardnekkig koutje geen enkel positief effect heeft, dus dan grijp je. uiteraard, elke strohalm van erkenning aan - ik snap dat wel.
 Nee, met 't heerst wordt vaak een uitbraak van een gelijksoortig ziekteverschijnsel bedoeld dat de bevolking in een bepaalde streek treft .... we spreken soms zelfs van een epidemie, maar dan moeten er wel zo'n tien tot twintig procent van de mensen ziek zijn ...... Het wordt serieuzer als dat aantal nog grotere vormen aanneemt, want dan spreek je van een pandemie. Je moet dan denken aan de uitbraak van de Spaanse Griep begin Twintigste Eeuw, of de pest, die in de middeleeuwen aan een derde van de Europese bevolking het leven kostte .....

In de Schelderegio was in vroeger tijd de uitbraak van ziekten, veroorzaakt door de miljoenen muggen, die zich elk jaar in de wetlands, de moerassige moeren en poelgebieden van Zeeland, ontwikkelden aan de orde van de (zomer)dag en de ziekte, malaria, veroorzaakte veel slachtoffers. De inwoners van Zeeland zelf hadden een soort afweer tegen deze ziekte ontwikkeld, al vielen er jaarlijks slachtoffers, maar de Engelse soldaten die begin negentiende eeuw Napoleon wilden verslaan en op Walcheren landden, werden niet geveld door Franse musketkogels, maar door besmette muggen, die het virus overbrachten op het arme Engelse voetvolk - zo'n 130.000 soldaten bezweken aan de Zeeuwse Koorts - zo'n drie voetbalstadions vol, dus.
 Hoewel het inunderen van een groot gebied in de Schelderegio zijn militaire waarde heeft bewezen, ook al betekende dit dat er veel mensenlevens te betreuren waren en het gebied als de Tuin van Zeeland decennia lang een leeg begrip werd, wijzen ( in de wandelgangen) militaire experts op het nut van gebieden als Waterdunen en Plan Tureluur als mogelijke militair strategisch interessante projecten .....
 Je ziet, ik heb me erin verdiept ...... De Wereldgezondheidsdienst, de WHO ( de wie?  - de WHO) heeft hiervoor pandemische fasen opgesteld, richtlijnen die de ernst van de verspreiding omschrijven ...... Ik heb het eens nagekeken - volgens mij zitten we in de oranjefase .....Hetzelfde virus heeft uitbraken veroorzaakt in twee of meer landen in dezelfde WHO-regio.

Positief is dat je bijv. vanavond om zes uur een kanon kan afschieten in de straat. Als ik een kanon kan vinden ga'k 't proberen ..... want dat heb ik nog nooit gedaan!

Voorzorgsmaatregelen nemen kan haast niet - Je ontkomt haast niet aan een pandemie, heb ik begrepen - wat kun je nog wel en wat niet meer doen? Afrikaantjes planten? Worteltjes eten? Stoppen of juist nog even gasgeven bij een verkeerslicht?  -  't heerst.

Hans Koert

slikopdeweg@live.nl
Twitter: #slikopdeweg Feesboekgroep
SlikopdeWeg: Al 1100 keer de Zeeuwse blog voor de Schelderegio en haar bewoners

Geen opmerkingen:

Een reactie posten