donderdag 16 augustus 2012

Gebakken Lucht

 Het zal u niet ontgaan zijn - de Hedwigepolder lijkt bij de Zeeuwse politici even uit ..... de tunnel in ..... de verkiezingen komen er aan - aansprekende onderwerpen genoeg! Zo lijkt het spook van de tunnel getraceerd, althans door de Partij voor Zeeland - de geest die vrachtwagenchauffeurs in de 6 km. lange onderwaterse snelweg tussen Zuid-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen regelmatig laat stranden, is gevonden.
 Eén van hun politieke voormannen heeft bedacht dat het gebrek aan goede lucht de oorzaak is van de vele pechgevallen van vrachtwagens in de tunnel en wil een onderzoek laten instellen. De directie van de Westerscheldetunnel is vooral sceptisch over deze beweringen, en gelooft niet dat elke gestrande vrachtwagen door klapbanden, dronkenschap of verschuivende lading, iets met de luchtsamenstelling te maken heeft. Feit is dat sommige zwaarbeladen vrachtwagens moeite hebben met de steile hellinghoek ter hoogte van de Pas van Terneuzen en als de motor dan wat minder goed onderhouden is, dan is het voorstelbaar dat het spook van de tunnel toeslaat.
 Hoewel grote ventilatoren de lucht in beweging brengen en de uitlaatgassen ( en eventueel rook) snel de tunnel uitblazen, hangt er een ouderwets luchtje in de tunnel, veroorzaakt door een overmaat aan schadelijke uitlaatgassen. Ook bij dagenlang aanhoudend mistig weer blijven dat soort verbrandingsgassen buiten de tunnel hangen - smog noemen we dat.
Vroeger, toen de kachels in elk huishouden nog met steenkool gestookt werden, zag je boven elke schoorsteen zo'n dikke geelachtige rookwolk, en rook je de zware zwavelachtige lucht - een geur, die hoorde bij het ochtendritueel, als een mist boven het dorp de CO² vasthield - zo'n geelachtige rook - een verstikkende nevel. Als het winter was rook je die geur opnieuw in de klas, waar een grote zwarte potkachel met steenkool gestookt, de klas verwarmde en de lucht verpestte - een geur, die vermengd werd met de lucht van natte wanten en jassen .... Die lucht was aan het eind van de dag te snijden als dertig kinderen daar de hele dag onderwijs genoten hadden ..... Ik geloof niet dat er in die tijd ooit één politicus opgestaan is om een onderzoek in te stellen naar de relatie tussen luchtkwaliteit en tegenvallende leerprestaties - Over vastgelopen vrachtwagens in de Westerscheldetunnel hoorde je toen niemand!
 Frisse lucht - genoeg zuurstof is heel belangrijk - dat weet iedereen die een keer (bijna) het slachtoffer van een koolmono-oxide-vergifting is geworden .... Gelukkig gooide mijn vader op tijd de ramen open toen mijn broer en ik tijdens een winterse avond onze ouders uit de slaap hielden met algehele malaise - misselijkheid en overgeven .....
Het schijnt dat er al informeel contacten zijn geweest tussen de politiek en de Chinese zakenman Chen. Deze handige, gewiekste miljardair ( miljardair word je niet zomaar?) gaat frisse lucht inblikken en verkopen aan de inwoners van de grote steden in China, waar ook in de winter de kwaliteit van de lucht abominabel slecht is door kolenkachels, slecht onderhouden auto's en vrachtauto's ( die gewoon blijven rijden) en stinkende fabrieken.

Het zou mooi zijn als elke vrachtwagenchauffeur, voordat hij de Westerscheldetunnel in rijdt, de kans krijgt om een aantal van die blikken mee te nemen, om problemen te voorkomen - hierdoor kan de exploitant van de tunnel wat extra inkomens genereren en is de tunnel dus sneller afbetaald.  En als het transport van al die blikken frisse lucht uit China te duur blijkt te zijn, dan blikken we't toch gewoon zelf hier in Zeeland in? Binnenkort komt er ergens in Zeeland nog wel een fabriekshal leeg en anders hebben ze d'r in Vlissingen nog wel één over. Waar heeft de PSD eigenlijk al die lege erwtensoepblikken gelaten?  

Hans Koert

slikopdeweg@live.nl

Feesboekgroep Slik op de Weg ( je moet wel ingelogd zijn op Feesboek)
SlikopdeWeg: Al 1100 keer de Zeeuwse blog voor de Schelderegio en haar bewoners

Geen opmerkingen:

Een reactie posten