dinsdag 4 september 2012

Zand erover ......

 Als het kalf …… we kennen de uitdrukking allemaal …. dempt men de put.  In Middelburg is het eindelijk zover – de put, het gat van Middelburg, de open wond binnen de singels van de stad, wordt eindelijk gedempt – Zand erover.

Over een jaar of vijftig zullen alleen nog wat oudere Middelburgers op hun e-rollator de plek waar de put moet hebben gelegen, kunnen aanwijzen.  Zijn er overigens al plannen voor de gedempte put?  Ik zie wel wat in het verhuren van strandhuisjes en ligstoelen of het uitbaten van een strandtent ….…  Ik hoor wel als de inschrijving geopend wordt.
 Als het kalf …. geldt ook voor de A58.  Eindelijk wordt die ons opgelegde maatregel, die toestond dat we 130 km/uur moesten rijden op de A58, aangepast …… nog niet helemaal, maar het voortschrijdend, beter in dit verband voortjakkerend inzicht, heeft het ministerie doen besluiten om in ieder geval het traject Vlissingen – Arnemuiden weer 120 km/uur te maken … Nu de rest nog van de A58 terugbrengen tot de situatie van een paar jaar geleden: 120 km/uur is voor Zeeland snel genoeg - we hoeven hier nog niet van file naar file te jakkeren..
  Wie ooit meegeraced heeft door het Zeeuwse landschap, zal ervaren hebben dat lang niet iedereen zo’n haast heeft – heel wat Zeeuwen blijven gewoon 120 km/uur max rijden - als een stil protest tegen de door de Randstad opgelegde regel .....  'n Batse reize bluuft nu êênmael un Batse reize – dat maakt een paar minuten tijdwinst weinig verschil. Bovendien veranderde er voor het vrachtverkeer weinig – hun begrenzers bleven begrenst, wat inhoudt dat het verschil in snelheid tussen auto- en vrachtverkeer alleen maar gevaarlijk groter geworden is……….. 
 De gewijzigde snelheidsbepalingen, waar ook Zeeland door getroffen wordt, frustreert ingezonden briefschrijvers in de PZC – 50 km/uur over de Schroeweg voelt als slechts 80 km/uur mogen rijden op de Nürnburgring …..  Binnen de bebouwde kom is sinds kort 50 km/uur ook te snel – de norm 30 km/uur, waarbij de motor van menig moderne auto net iets boven stationair blijft draaien, lijkt op sommige plekken ook iets te veel, te weinig, van het goede ……….  Wat is dat toch met ons?  Waarom hebben we zo’n haast? Soms ….. zou je wel weer eens even terug willen verlangen naar de jaren zestig ……  toen gewoon niemand veel harder dan 80 km/uur reed en als je een keer het gaspedaal helemaal indrukte en je zag de teller naar de 100 glijden, dan ging het stuur vaak zo gevaarlijk trillen en schudden dat verder opvoeren van de snelheid gekkenwerk was ..... 

Twintig jaar na de oorlog kon ook de gewone man een twee- of derde hands Kever, Eend of Kadetje aanschaffen en op zondagmiddag werd dan iedereen ingeladen om “een eintje te hin rie:en”, niet omdat je ergens heen moest, maar zomaar … voor de lol. 
De ANWB autoroutes, aangeduid met zeskantige borden, zoals de Midden-Zeeland route, dateren volgens mij uit die tijd.  Wie zich geen auto kon veroorloven ging dan op zondagmiddag op de fiets richting A58,  gepakt en bezakt met kleed, koffie en broodjes en, voor later op de middag, iets van ranja of bier …. voor pa.  Die was wel mee te krijgen, omdat auto’s kijken vanuit de berm van de A58, voor hem een dagdromen was naar een eigen voertuig, dat hij ooit, na jaren Boerenleenbanken van zijn gespaarde geld, zou kunnen aanschaffen .... Bermtoerisme noemde men dat toen – in de berm van de A58 een middagje auto’s kijken ….. die dan hooguit met 80 km/uur langs kwamen ….  Ik geloof niet dat wij ons ooit daar aan hebben bezondigd, maar wel gingen we op Tweede Paasdag auto’s kijken op de "rijksweg" … auto’s kijken.  Tjoeng, wat was’t wé druk, é! …..
De discussie over hoe snel je mag en hoe snel je kan rijden op een stuk weg heeft alles te maken met de discrepantie tussen staat van het wegdek en de maximum snelheid die voor een wegvak geldt.  Vijftig kilometer per uur op een brede strak geasfalteerde Schroeweg voelt als een belediging en dat geldt ook voor 30 km/uur op Clara's Pad (Heinkenszand), dat onlangs van verkeersremmers ontdaan is (!) en nu als een kaarsrechte supergladde glimmende landingsbaan voor F16s, voor je bumper opdoemt .....; verkeersremmers zijn geslecht - drempels zijn weggehaald - ze brachten alleen het verkeer in gevaar..
Mijn advies kan misschien wel de oplossing zijn om in deze economisch mindere tijden te bezuinigingen op het wegenverkeersnet …..  simpel – stop het onderhoud op die stukken weg, waar lage snelheden gewenst zijn.  In Oost-Europa is dit al jarenlang een beproefde methode en de Belgen schijnen deze methode ook ontdekt te hebben. Dan dalen de snelheden vanzelf en hoeven we ons niet meer elke dag door tientallen ingezonden brieven in de PZC te worstelen over onterecht gevoelde bonnen op de Schroeweg …. Zand erover zou’k zeggen  ….. da’s overigens ook wel een idee.  Zand erover …….. net als vroeger – paard en wagen terug - stapvoetsrijden wordt de norm .... Een dagelijkse huifkardienst tussen Nieuw-en St. Joosland en Middelburg …… Toeristische uitstapjes naar het strand in het centrum van Middelburg ......  Slikopdeweg heeft soms flitsende ideeën …. Hé - Slik op de weg?
Hans Koert

slikopdeweg@live.nl

Feesboekgroep Slik op de Weg ( je moet wel ingelogd zijn op Feesboek)
SlikopdeWeg: Al 1100 keer de Zeeuwse blog voor de Schelderegio en haar bewoners

1 opmerking: