donderdag 18 oktober 2012

De Grote Volksverhuizing 2000-2100

Het lijkt er op alsof het arbeidsklimaat voor ambtenaren in onze regio niet meer is wat het geweest is …… de ene na de andere de overheidsdienst ligt haar hielen en verdwijnt naar naburige provincies: de belastingdienst – de meldkamer van de politie – de rechtbank en straks misschien ook wel Rijkswaterstaat, lijken niets meer in Zeeland te zoeken te hebben ..... Zeeland heeft de schade beperkt, kopt de PZC op pagina 2 vandaag eufemistisch ..... Okay,  bij Rijkswaterstaat kan ik nog wel iets voorstellen ....  als uit de komend formatie onderhandelingen blijkt dat er extra op de dijken bezuinigd zal moeten worden …… Tja, dan zou ik ook het  vege lijf redden en de Brabantse Wal opzoeken …… maar toch ………. De meldkamer weg uit Zeeland? 't Geeft te denken!
 We krijgen er, ik geef toe, een heleboel militairen voor terug – de marinekazerne is, zo goed als zeker, toebedeeld aan Vlissingen en daar zijn ze erg blij mee daar ……. Het aantal geweldsmisdrijven in die stad lijkt daar maar niet te willen afnemen ……, dus zijn een paar mariniers extra op straat nog niet eens zo’n gekke gedachte.

  In het nieuwe boek over de Geschiedenis van Zeeland ( Prehistorie – 1550) las ik dat we dit al eens eerder aan de hand gehad hebben …… Rond 300 na Christus loopt de Schelderegio leeg en alleen in de duinstrook langs de kust blijven nog enkele diehards wonen – de stijgende zeespiegel maakte van de binnenlanden een getijdegebied, waar eb en vloed vrij spel hadden.  Bovendien zouden in de eeuwen daarna, vreemde volkeren, die zich hier wilden vestigen, een veilig bestaan in onze landen in de weg gestaan hebben.  Germaanse en Saksische stammen werden niet meer belemmerd door de Romeinse limes, hetgeen betekende dat het niet meer veilig wonen was in onze delta.
 Op school leerden we over de Grote Volksverhuizing: 400-800. Braaf leerden we de jaartallen op school uit ons hoofd. Wie had ooit gedacht dat ik dit later nog eens nodig had. Ik zag het als kind al voor me: als een lange file op de A58 bij Rilland, die zichzelf een weg baande in de richting van de Wouwse Plantage.
Als je nou weet, dat hier in deze periode een volk was neergestreken, dat zich Sueven noemden, dan begrijp je dat ik met deze uittocht niet die "grote volksverhuizing" bedoel die we vakantie noemen en waarbij, in de zomer hele volkstammen de Vlaketunnel doen verstoppen ……. Het heeft tot zeker na de invallen van de Noormannen geduurd, voordat de bevolking weer bezit nam van de Schelderegio Het was toen een tijd van stagnatie en verwarring, lees ik, de tijd dat de kinderen van Lodewijk de Vrome onderling kissebisten, formeerden noemen we dat nu, over wie welk deel (= departement) van het grote rijk zouden krijgen. Pas toen die kaarten geschut waren, keerde een betrekkelijke rust terug. De handel kwam weer op gang en autochtonen wonnen zout uit veen of weefden laken stoffen uit wol ….. In de 12de eeuw worden zelfs grote stukken van Zuid-Beveland door een ringdijk min of meer beschermd tegen de zee ………
Als ik beelden zie van mensen, die, met hun hele hebben en houwen, de Syrische stad Aleppo ontvluchten of Roma's in Frankrijk, die op een geïmproviseerde camping voor hun tentje betere tijden afwachten, dan zou ik die beelden kunnen vertalen naar deze streken - zo'n 1500 jaar geleden  -   Sueven, op de vlucht, wadend door uitgestrekte slikken, springend over vollopende getijdekreken, als een groep jolige studenten in Saeftinghe, die veiliger gebieden proberen te bereiken, waar ze veiliger zijn voor indringers en de steigende zeespiegel.  
Dit alles in gedachte nemend, betekent, dat het op termijn wel weer goed komt met Zeeland – over honderd jaar wellicht ... laten we 't simpel afronden op 2100 n. Chr., ervan uitgaand dat tegenwoordig alles veel sneller verandert; ooit zullen al die gevluchte overheidsdiensten weer op hangende pootjes terugkomen ….

Ook Zuid-Beveland lijkt niet gespaard voor leegloop, al gaat het allemaal wat met minder ophef, wat subtieler ..... Wat me bijvoorbeeld erg verontrust, zijn die kleine veranderingen, die je pas mist als ze er niet meer zijn.  Ik wees ooit op de postbode, de kolenboer in de straat en de man van het ziekenfonds ... Waar zijn ze gebleven?  
Gaat het zo straks ook met onze lokale kudde witrikken? Weg uit de Zak? Ik begrijp de reden – een duur winteronderkomen, terwijl de opbrengst gering is – maar toch …. het doet pijn. Die beestjes, die in het natuurgebied De Zwaakse Weel liepen, hoorden erbij en waren voor ons een rustpunt, een ankerpunt, een landmark, als we in de buurt van Kwadendamme aanbeland waren …. We reden er soms voor om! Zullen we volgend jaar ook afstappen om naar de Zeeuwse trekpaarden te kijken, die hen moeten vervangen? Als een soort remplaçanten voor de verdwenen witrikken? Een marinier ter vervanging van een Ontvanger der Directe Belastingen? Vorige week verscheen er een setje postzegels met runderrassen - ik heb er meteen een stapeltje van gekocht .....
't Zijn geen stickertjes hoor, zei het meisje bij de Bruna nog ...... Ik ben nog van de lik-generatie, lieve meid, dacht ik -  het zegeltje met de witrik hangt nu boven mijn bed …… ingelijst.

Hans Koert
slikopdeweg@live.nl

Volg Slik op de Weg op Facebook en schaar je bij de groeiende groep volgers ....... Al 1100 keer de Zeeuwse blog voor de Schelderegio en haar bewoners

Geen opmerkingen:

Een reactie posten