zaterdag 16 februari 2013

IJskast

 Het is gewoon een kwestie van tijd tot er één of andere geestelijke opstaat, die de ontploffing van de meteoriet boven de Oeral uitlegt als een teken van God …… zoals hij ook bedoelingen had met De Ramp ...... een duidelijk signaal van een hogere macht, die zijn signaal nog eens extra wilde onderstrepen, door een asteroïde met grote kracht vlak langs de aarde te werpen …… beide op één dag - een voorproefje voor de Dag des Oordeels? 
(Bron: PZC 16 feb. 2013)
Ongetwijfeld heeft u, net als ik, met rode oren de  live-beelden gezien van de ontploffende komeet boven de stad Tsjeljabinsk, die als een gloeiende bal de dampkring binnenvloog en waarbij een drukgolf twaalfhonderd mensen verwondde en veel materiële schade bracht. Moderne technieken zoals bewakingscamera’s en camera’s gericht op wegen en kruispunten legden het gebeuren vast ….. maar ook door mensen, die met mobiele telefoons in de hand de drukgolf haast voelbaar maakten ………
 De Lange Jan bedreigt door komeet? (foto: Hans Koert)
Een komeet, die de dampkring binnenvliegt, kan overal een natuurramp veroorzaken – ook in Zeeland. Hoewel we ons veiligheidsplan richtten op overstromingen, een kernramp of terroristische aanslagen, lijkt niemand zich druk te maken over de kans, zij het zeer klein, dat een komeet of meteoriet op het binnenplein van de abdij neerkomt, of van onze Lange Jan een Korte- maakt - halveert - of, even niet aan denken, de kerncentrale raakt.
Dit soort natuurrampen hebben altijd indruk gemaakt op mensen – ook in Zeeland. Ooggetuigeverslagen zijn er helaas niet, maar sommige waarnemingen maakten zoveel indruk dat er over geschreven werd ……  

 (uit: Ierseksche en Thoolsche Courant (13 nov. 1920) ( bron: krantenbankzeeland.nl)
Reygersberg, die, Dye Chronijck van Zeelandt, schreef, vertelt hoe in het jaar 1304 een komeet boven Zeeland voor grote opschudding zorgde, paniek zelfs. 
Hoewel de informatie spaarzaam is, is er sprake van een beving, een aardbeving, hetgeen op een inslag kan duiden of op drukgolven die de aarde deden schudden. Reygersberg omschrijft de beving … dat syns gelyck niet en had.  Aangezien veel huizen in die tijd nog van hout waren, stenen huizen waren voorbehouden aan de aristocratie, moet die beving zeer beangstigend geweest zijn. De mensen renden in paniek de straat op en de stad uit …. en vloden in het veld, las ik in een oud krantenartikel in de Ierseksche- en Thoolsche Courant uit 1920, een bron die ik serieus neem, omdat die, qua tijd, toch dichterbij het gebeuren staat dan onze media nu. En bovendien, luidt een oud Zuid-Bevelands zei spreuk: leuhens kunne nie 'edrukt worre, zei Herretje ... Ook de lichtgevende staart van de komeet, die in korte tijd de hele omgeving in het licht gezet moet hebben, zal de mensen grote schrik aangejaagd hebben.
 (uit: Ierseksche en Thoolsche Courant (13 nov. 1920) ( bron: krantenbankzeeland.nl)
Reygersberg noemt nog meer van dit soort voorvallen -  twaalf jaar na die eerder genoemde komeet, in 1316, was het weer raak …….. althans, opnieuw werd er een komeet waargenomen boven Zeeland, waarbij geen materiële schade gemeld werd, maar wel zat de angst er goed in … Wat is immers twaalf jaar? Een Bijbelsch getal? In de middeleeuwen ervoeren de mensen dat als duidelijke waarschuwingen van het hogere …. Er volgde een periode van … een groote pestilentie, waarbij veel mensen van honger stierven ….. De details spreken voor zich …. Men vond de menschen op de wegen dood liggen van den honger, en sommige kinders aan hun moeders borsten die dood waren en die de borsten gezogen hadden.  Deze periode van rampspoed duurde zo’n twee jaar en uit die tijd dateert de legende van het in steen veranderde brood, dat nog eeuwenlang in het Gasthuis in Middelburg, aan de Lange Delft, als een mirakel werd tentoongesteld.


(uit Donald Duck)
De voorteken liegen er niet om …… Een komeet en een asteroïde dreigen de aarde te raken – zoiets kan geen toeval meer zijn – terwijl heel Zeeland zich druk maakt over het afgelasten van de Mosseldag in Yerseke, lijken we blind voor het inferno waaraan we ontsnapt zijn ….  waarbij de kaart van Zeeland voorgoed zou zijn veranderd, zoals Goofy ons afgelopen jaar voorspelde, waarbij Zuid-Beveland voortaan in West-Zeeuws Vlaanderen kwam te liggen.  Een klimaatsverandering zou het gevolg geweest kunnen zijn ….. de voortekenen logen er niet om, of dacht je soms dat die geelsnavelduiker in de Grevelingen daar toevallig opdook? Een dwaalgast uit Rusland .... ja, ja - gaat er geen lichtje branden? Die Russen moeten voorkennis gehad hebben. Echwel! – reken maar op een nieuwe ijstijd – gelukkig heeft de gemeenteraad van Noord-Beveland de plannen voor een ôôh meha'otel in het Veerse Meer bijtijds in de ijskast gezet!

Hans Koert
slikopdeweg@live.nl


Slik op de Weg is de 1200ste blog gepasseerd ...... 1200 keer een opvallende Zeeuwse kijk op de Schelderegio en haar bewoners - verhalen die alle kanten op kunnen gaan, relativeren, beschouwen, je bezig houden, zoals Slik op de Weg je in Zeeland vaak kan verrassen .....  Volg Slik op de Weg op Facebook en schaar je bij de groeiende groep volgers ....... Al 1200 keer de Zeeuwse blog voor de Schelderegio en haar bewoners - een mooie manier om je dag te beginnen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten