zondag 10 maart 2013

Eerherstel?

 Autoriteit onder vuur ………… De kop van de PZC liegt er niet om – De Commissie-Cohen, belast met het onderzoek naar de Haren-rellen, is ongewoon kritisch over de autoriteiten, te weten de gemeente Haren en de plaatselijke politie ………………


Voor wie het even ontgaan is ….. Een schijnbaar onschuldig berichtje met een uitnodiging op Facebook voor een verjaardagsfeestje van een 16-jarig meisje, dat per ongeluk naar “iedereen" gestuurd werd, leidt tot een massale opkomst  en niet tot een feestje maar tot rellen ………… De politie en de burgemeester reageerden volgens Cohen, inadequaat met als gevolg veel vernielingen ………… en gevoelens van onveiligheid bij de bevolking.
  • Facebook – Twitter – Social Media …… Een geheel nieuwe dimensie, die de wereld de laatste decennia flink opgeschud heeft. De hulpdiensten met ouderwetse haperende communicatiemiddelen als C2000 moeten het opnemen tegen met ultramoderne wrijftelefoons bewapenden jongelui, die berichten in codetaal retweeten, sharen, delen en liken ………… als een groep boeren met hooivorken, die ten strijde trekken tegen de goedbewapende soldaten van Napoleon.......

Beelden in de Pauluskerk van Antwerpen
Zo rond 1566 moet in Zeeland ook de vlam in de pan geslagen zijn, toen aanhangers van de nieuwe leer, het Calvinistische geloof, in Middelburg en Vlissingen berichten binnenkregen, tweets za'k ze maar noemen, die meldden dat in Antwerpen de beeldenbrekingen begonnen waren ……….. 
Het nieuwe geloof werd al een tiental jaren bijna openlijk beleden en gedoogd, soms in het open veld zoals in Dishoek en Brigdamme, de zgn. hagenpreken, maar ook vaker binnenskamers, in pakhuizen, zoals achter De Gouden Leeuw aan de Lange Delft in Middelburg.
 ………. De jongelui, de nieuwgezinden, waren er klaar voor om de kerken te ontdoen van de beelden der gruwelijke afgoden, die in de kerken aanbeden werden.  Eén vele malen geretweet berichtje was genoeg om de lont in het kruidvat te ontsteken …. De abdijkerk van Middelburg werd als eerste aangepakt, waarna meer godshuizen ten prooi vielen aan de vandalen ……. De autoriteiten stonden machteloos ...... en zagen alleen toe dat er geen kerkelijke goederen ontvreemd werden. En toen er in de stad weinig eer meer te behalen was, trok men het Walcherse platteland op om daar de afgoden in de dorpskerken een kopje kleiner te maken.  
De Middelburgse schilder Dirk van Delen legde de Heilige Facebookstorm honderdjaar later vast.
Op Zuid-Beveland werd gewaarschuwd door de autoriteiten tegen dit soort vernielingen …. Er werden drie dienaren uitgezonden … den tyt van drie daegen omme te ryden duer alle ’t platte landt van Zuutbeveland, om de inwoners te waarschuwen geen sectarissen en predikanten aen te houden en te laten preken in een vergadering op straffe van seker groote pyne …..  
De hardwerkende boeren, die leefden in de Vreze Gods zullen in de Zak weinig meegekregen hebben van de onlusten …… In huidige termen zouden we zeggen, dat hun bereik hier beperkt was – hier nog geen snelle wrijftelefoons met apps, die in elk gat al het nieuws haast live uit de lucht trekken, maar hooguit verhalen, aangedikt en vervormd, verspreid als dikke stroop of slakkenpost, gehoord als iemand na een lange tocht vanuit Goes de laatste roddels naar de herberg bracht …..

Kerk 's Heer Arendskerke
Er kwamen desondanks roversbenden vanuit Goes, die het platteland afstruinden en wellicht het hogere ideaal – het ontdoen van de kerken van afgoderij -  vertaalden in het gemakkelijk behalen van eigen gewin ….. tot verhoging van eigen gerief ….. net zoals die duizenden rel-zoekers, die naar Haren kwamen, na het passeren van het plaatsnaambordje, al lang vergeten waren waarom ze dat doosje met roze strikje bij zich hadden .....  en gingen rellen en matten om aan hun gerief te komen ...

Willem Wisse, pastoor van 's Heer Arendskerke.
Die Goese roversbenden hielden eerst huis in de plaatsen direct om de stad lagen, zoals ’s Heer Abtskerke, ’s Heer Hendrikskinderen, Wissekerke, Sinoutskerke, Baarsdorp, Wolphaartsdijk en 's Heer Arendskerke, maar deinsden terug toen ze de oevers van het Zwake bereikten, de, weliswaar ondiepe zeearm, die genoeg weerstand bood om de benden te doen besluiten hun gerief elders te halen, zoals een cordon ME-ers  relschoppers kan doen besluiten hun strategie aan te passen ..... en op hun schreden terug te keren of het hazenpad te kiezen...
Zou het daardoor komen dat dorpen als Kwadendamme, ’s Heerenhoek  en Heinkenszand al die tijd een grote katholieke gemeenschap gehouden hebben of was men hier gewaarschuwd en had men den roomschen kerkzwier bijtijds veilig opgeborgen?   
De Lutherse Kerk aan de Zuidsingel in Middelburg heeft onlangs haar laatste dienst beleefd - De Lutherse gemeente van Middelburg was te klein geworden om het fraaie gebouw te blijven onderhouden. Het monumentale gebouw wordt na bijna 389 jaar verkocht aan de Oud Katholieke Kerk Zeeland, kijk ...... en dan kan ik niet anders dan een kleine glimlach onderdrukken, denkende aan die 16de eeuwse Facebookrellen avant la lettre, die uiteindelijk de aanleiding vormden, om dit gebouw op te richten ....  alsof de gezagsdragers uit de 16de eeuw, die de boel zo uit de klauw hadden laten lopen, als nog postuum eerherstel krijgen ……

  Hans Koert
slikopdeweg@live.nl

Slik op de Weg is de 1200ste blog gepasseerd ...... 1200 keer een opvallende Zeeuwse kijk op de Schelderegio en haar bewoners - verhalen die alle kanten op kunnen gaan, relativeren, beschouwen, je bezig houden, zoals Slik op de Weg je in Zeeland vaak kan verrassen .....  Volg Slik op de Weg op Facebook en schaar je bij de groeiende groep volgers ....... Al 1200 keer de Zeeuwse blog voor de Schelderegio en haar bewoners - een mooie manier om je dag te beginnen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten