zondag 26 mei 2013

Boter

Heeft u er ook over gehoord?  Over het probleem, dat maar niet opgelost lijkt te kunnen worden …. Een probleem .... Is het eigenlijk wel een probleem?  Vieze witte strepen druipen omlaag in zijn nek en zijn gezicht, alsof hij vergeten is zijn lange haar na de laatste douchebeurt goed uit te spoelen ………… Zal
 die zeker geen roos hebben ...... De schaar erin zou ik zeggen, net als bij Piet, juist die Piet, die van Hein .... Zijn daden benne groot .. zijn haar is kort .... .  We maken ons zo druk over onze Michiel, dat het het slechte weer van de voorpagina dreigt te verjagen ......of valt dat wel mee?
 
Het beeld van Michieltje, zoals we de bronzen afbeelding op de kop van de boulevard van Vlissingen, voorstellende het zesde kind van Adriaan Michielz, zeeman en bierdragersknecht in volwassenheid in de volksmond liefkozend noemen, heeft last van ..... meeuwen, die de kruin als uitkijkpost gebruiken en dan af en toe wel eens wat laten vallen .... Tevergeefs is met gel geprobeerd het problem op te lossen ... nou, elke tiener kan je vertellen dat dat geen r....#€pr helpt!
Als jongetje gold hij als tamelijk onhandelbaar en dat leidde tot een schorsing op school, zodat hij zonder een enkel diploma uiteindelijk op straat belandde, als voortijdig schoolverlater, met als vooruitzicht een aanschuiven in de rij van jeugdwerklozen ..... ….. maar gelukkig kon hij een baantje vinden op de lijnbaan van reder Lampsius, die hem uiteindelijk de kans gaf in 1618 om als hoogbootsmansjongen op de Gouden Haen van Pieter Adriaansz. Ita een leerplek, een stage,  te vinden …..
We kennen het verhaal …. Michiel groeide op aan boord van koopvaardijschepen, walvisvaarders, Staatse oorlogsboten en klom uiteindelijk op tot kaperkapitein en schout-bij-nacht in de hulpvloot die onder Arnout Gysels naar Portugal gezonden werd.  Op zijn 45-ste vond hij het welletjes en wilde met vervroegd pensioen. Hij had een bescheiden vermogen opgebouwd, genoeg om met zijn vrouw Anna tot aan hun aow aan wal te gaan wonen, en hooguit, als dat nodig mocht zijn, als vrijwilliger af en toe als kapitein een tochtje met het fiets-voet-veer naar de overkant. maar de Zeeuwse admirialiteit had hem nodig en vroeg hem vice-commmandeur te worden …. Het begin van een tweede carriere, die hem uiteindelijk tot de functie van Luitenant-Admiraal-Generaal zou brengen en uiteindelijk, na een afzwaaier tijdens de slag bij de Etna, tot zijn ondergang zou leiden.
Michiel leefde in een andere tijd dan de onze – mensenrechten, Geneefse conventies, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden .... Het waren allemaal nog lege begrippen in de 17de eeuw. Wie goed was en wie fout was, was duidelijk – de Spanjaard moest bestreden worden, net als de Duinkerker Kaper en de Engelsman, maar alleen natuurlijk in de periode van de Engelse Oorlogen ……………. En als we alle daden van Michiel beschouwen met de bril van nu, dan is er toch wel één en ander voorgevallen, dat op zijn minst tot kamervragen zou hebben geleid …..
Zo zou de Partij voor de Dieren uiteraard de walvisjacht van Michiel aangevochten hebben – iets wat overigens in de 17de eeuw als bron voor olieën, vetten voor zeepbereiding onontbeerlijk was, Unilever bestond nog niet, anders ..... en de baleinen werden gebruikt voor korsetten; zelfs de kneukolie,
die uit de “knekels” werd opgevangen was een kostbaar goedje. De Zeeuwse Uitkijk noemden we ons stukje Spitsbergen,  waar we het mes in het walvissenvlees zetten een beetje hypocriet, alsof we, net als tegenwoordig met expeditieschepen als de Plancius, alleen maar voor onderzoek met verrekijkers en fotocamera's op zeldzame dieren joegen … Er werd in die tijd dus volop gejaagd op de Groenlandse Walvis en op de Noordkaper – ook door Michiel!
Michiel heeft met zijn opdrachten om zijn kanons leeg te schieten op kapers en ander ongewenste vreemdelingen, ongetwijfeld ons land voor groter onheil behoed, maar ook veel leed toegebracht aan duizenden families in den vreemde ……….. In een oorlog vallen nu eenmaal slachtoffers, ook onschuldige.
Er is natuurlijk ook wel wat positiefs over Michiel te melden zoals de geredde Hongaarse dominees, die in 1676 tot galeislaven dreigden te worden veroordeeld – tja en daar zijn ook dominees niet goed in - in het handwerk!
De meeuw die in de PZC van  zaterdag 25 mei pontificaal op het hoofd van Michiel uitrust, heeft daar allemaal geen weet van, noch van het feit dat hij op de voorpagina van de Zeeland editie prijkt, noch van het feit dat hij daar als  ongewenst vreemdeling niet zou mogen wezen.  De gel, die  een "ongediertebestrijder" op het hoofd heeft aangebracht, blijkt niet het gewenste
resultaat te leveren ……  De meeuwen storen zich er niet aan en blijven met hun uitwerpselen de suggestie wekken, schijt aan dat spulletje te hebben. 
Ik stel voor om bijvoorbeeld, in het kader van het tegenvallende voorjaar een aanzuigende werking voor de Vlissingse Boulevard te realiseren, waardoor extra toeristen getrokken kunnen worden, die mogen proberen met een aantal, welwillend door de gemeente Vlissingen beschikbaar gestelde waterpistolen,  de meeuwen van de kop van Michiel af te schieten …. Daar zal de Partij voor de Dieren weinig problemen mee hebben, vermoed ik en Michiel’s gesjampode haar wordt meteen gespoeld …..  Of moeten we toch maar weer proberen er iets op te strijken dat de meeuwen voorgoed verjaagd?  Heeft iemand al boter op het hoofd van Michiel geprobeerd?

Hans Koert
slikopdeweg@live.nl


Slik op de Weg is de 1200ste blog al ruim gepasseerd met haar blog voor de Schelderegio en haar bewoners - verhalen die alle kanten op kunnen gaan, relativeren, beschouwen, je bezig houden, zoals Slik op de Weg je in Zeeland vaak kan verrassen .....  Volg Slik op de Weg op Facebook en schaar je bij de groeiende groep volgers ....... Al 1200 keer de Zeeuwse blog voor de Schelderegio en haar bewoners - een mooie manier om je dag te beginnen.

2 opmerkingen: