vrijdag 14 juni 2013

Te huur .....

 Vorige week is een reconstructie geplaatst op het strand bij het voormalige dorp Nieuwvliet, waarvan een half jaar geleden delen van de resten bloot gespoeld waren. Dankzij de super-storm, die in 2113  de Noordzeekust teisterde, werd een groot stuk van de duinen weggeslagen, waarbij een aantal houtenstaanders op betonnen voeten, bloot kwam te liggen, dat door archeologen herkend werd als de grondvorm van een eind 20ste of begin 21st eeuws zgn. strandhuisje, waar bewoners of gasten van deze streken tijdelijk plachten te overnachten ............ Het gereconstrueerde huisje is vanaf deze week opnieuw op het strand te bewonderen, geschilderd in de oorspronkelijke kleuren, zoals verfrestanten op de dragers lieten zien. Een aantal archeologische vondsten, zoals een plastieken blad van een schopje, een fles waar waarschijnlijk zonwerende olieën in gezeten hebben en een houten haring zullen later tentoongesteld worden in het digitale streekmuseum van Brugge.
Soms moet je eerst iets groots ondernemen, aanpakken, om iets dat nauwelijks zichtbaar is, aan het oppervlak te krijgen …………..
Ik weet het – ik spreek in raadsels. Toen rond de laatste eeuwwisseling de plannen om tot een tunnel te komen die Zuid-Beveland met Zeeuws-Vlaanderen zou verbinden, vastere vorm kregen, werd het gebied rond Ellewoutsdijk en bij de zuidelijke toegang tot Zeeuws-Vlaanderen, danig verstoord ………….  Op Zuid-Beveland, in de buurt van het Sloegebied en het gebied tussen het dorp Borssele en Ellewoutsdijk, was het tolplein gepland en de toegangsweg naar de tunnel ………… Gevolg: een groot gebied moest op de schop, hetgeen betekende dat de tot nu toe redelijk ongeschonden ondergrond, danig verminkt zou worden. Wettelijk zijn er afspraken gemaakt die eisen dat een archeologische dienst eerst de tijd krijgt om te bekijken of het gebied archeologische interessant zou kunnen zijn. En dat  is maar goed geweest ook, want er werden verrassende vondsten gedaan.

 We komen er graag …………… Een nat natuurgebied, ingeklemd tussen de tunnelweg en de zeedijk – eigenlijk een plek van niks om een natuurgebied te maken ….
Inderdaad, te maken, want deze plek, deze inlage, is een tiental jaar geleden “heringericht” nadat de tunnel geboord en in gebruik genomen was ……………  Het moet een stuk natuur worden, een zgn. karrenveld, waar veel watervogels zich thuis zullen voelen – een rustgebied – een plek om aan voortplanting te werken – voor vogels betekent dat ….. eieren leggen dus. en uitbroeden. In mei en juni is het gebied een kraamkamer vol jonge gansjes, Brand- en Canadese ganzen brengen er hun kroost groot - Veel mensen kunnen de verschillende soorten ganzen echter slecht uit elkaar houden en noemen elke gans daarom maar een Rot Gans
 Wie binnenlangs de zeedijk rijdt, heeft een fraai zicht op het gebied – een wetland, zoals grote delen van Zeeland er rond die andere eeuwwisseling er uit gezien moet hebben - zo rond het jaar nul dus. Toen lag de Honte- of Westerschelde nog niet vlak achter de dijk – sterker nog, wellicht konden de eerste mensen die hier leefden, de Menapiërs, oer-Zeeuwen,  te voet, zo ze dat gewild zouden hebben, naar het gebied dat nu Zeeuws-Vlaanderen heet, gelopen hebben - met recht een echt Voetveer dus ..... 
Nou weten we dat bij Aardenburg een Romeins fort gelegen moet hebben, maar dat werd pas opgeworpen toen rond 175 Germaanse stammen de kustgebieden onveilig maakten.  Het is ook de tijd dat er een zekere welvaart kwam in onze streken, vooral langs de kust, waar handel gedreven werd …  op bijv. Engeland. Denk aan Domburg en bij Colijnsplaat, waar we de grote Nehelennia votiefstenen gevonden hebben. De Menapiërs, die bij Ellewoutsdijk woonden, leefden in de eeuwen daarvoor …………  Archeologen vonden de restanten van een aantal boerderijen,   althans dat wat er van over was ….. een aantal rijen palen, die ingegraven in het veen, de eeuwen doorstaan hebben.
 Die palen vormen voor de archeologen een dankbare puntjespuzzel, want zo lukt het om de loop van de wanden van de boerderijen te reconstrueren …..  Gewoon de paaltjes met elkaar verbinden, zoals je vroeger de genummerde puntjes in een puzzel met elkaar verbond, waarna er een, meestal knullige, tekening ontstond. Ze vonden twee plattegronden van huizen – één vrij klein ( 13 bij 6 meter) en een ander, waarbij ook een stal aangebouwd geweest moet zijn …. Samen onder één dak ….. Je vraagt je dan af ….. de Zeeuwen kennende - Zou het kleine woninkje toen al gebruikt zijn geweest om vakantiegangers te  ontvangen en het grote met stal gebruikt zijn als caravanstalling?
De dieren moesten wel door de woonkamer naar de stal, ontdekten de archeologen, want er was nog geen deur in de schuur. Wat zou het leuk geweest zijn als men hier een restant van een oud klinket gevonden zou hebben ..... dan waren het echt oer-Zeeuwen geweest .... Al die schapen en geiten door de kamer; dan lijkt me dat je beter geen hoogpolig tapijt in  d'n  'usen moet leggen ….
Ze moeten geleefd hebben van hun schapen en van de planten die hier groeiden, zoals lamsoor en zeekraal. Er werden ook scherven gevonden, die te reconstrueren vielen tot voorraadpotten, zgn. dolias, amforen voor bier (ongetwijfeld Trappist) of briquetage aardewerk voor zout die typerend waren  voor de Belgische kuststreek ….  Bijna geen Romeins aardewerk, hetgeen er op wijst dat er weinig contact was met de uiteindelijke “machthebbers” in dit gebied, noch restanten uit andere, verder weg gelegen gebieden (zoals bijv. het Zweedse Dinera of Färgrik aardewerk uit Ikea). De huizen waren gebouwd van verschillende soorten hout, zoals Eik, Beuk, Wilg, Els, Berk, Esdoorn of Den – Geen meubelplaat of spaanplaat, wat logisch is want daar blijft in de loop de tijd geen spaan van heel …………..
De site is nu “gereconstrueerd” – palenrijen geven de grootte van de boerderij weer of van het teruggevonden huisje …..  Voor de geïnteresseerde leek zijn de koppen van de palen  vrolijk gekleurd, als ware ze op rij gezet voor een lesje serieel ordenen van een kleutergroepje … Wie ziet er een rode paal? En welke kleur komt daarna?  Nee, die kleuren doen weinig recht aan het gemiddelde niveau van de achteloze voorbijganger ....  Doe het dan goed – Bouw het huis opnieuw op …. en buit het commercieel uit.  Ik weet zeker dat daar belangstelling voor is … reconstrueer het zoals het was rond het jaar nul, maar wel met alle gemakken van nu uiteraard: elektriciteit, stromend water, gas, plasma-sateliet-tv  en wi-fi .. en laat de mensen er dik voor betalen als ze er een nachtje willen slapen …… Het eerste B en B karreveldhuisje van Nederland …. Die "rot"ganzen en schapen die elke avond over je hoogpoligtapijt naar binnen willen, krijg je er gratis bij ……

Hans Koert
slikopdeweg@live.nl

Slik op de Weg is de 1200ste blog al lang gepasseerd ...... Dagelijks, als je Keep (it) Swinging ook op Facebook volgt, een opvallende Zeeuwse kijk op de Schelderegio en haar bewoners - verhalen die alle kanten op kunnen gaan, relativeren, beschouwen, je bezig houden, zoals Slik op de Weg je in Zeeland vaak kan verrassen .....  Volg Slik op de Weg op Facebook en schaar je bij de groeiende groep volgers ....... Al bijna 1300 keer de Zeeuwse blog voor de Schelderegio en haar bewoners - Is er een mooie manier om je dag te beginnen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten