vrijdag 30 augustus 2013

I Had A Dream

Wie er voor mijn voeten loopt krijgt een schop … of een klap voor z’n kop …… Kent u dit kinderrijmpje nog?  Het is van alle tijden, volgens mij … Je hoort het nog steeds en degene die het rapt, zingen kunnen we immers niet meer, bedoelt ermee, dat iemand die hem in de weg loopt of in de weg staat, waarschuwt om weg te wezen …… anders worden er maatregelen genomen.
Zo'n soort verdekte boodschap moet die oude linde ook gekregen hebben – die oude grenslinde die al vele tientallen jaren, twee eeuwen wordt er gezegd, zijn wortels diep in de Oude Kamersedijk onder Heinkenszand, geboord heeft. Althans, zo stel ik me dat voor, dat drie in het donker gelede mannen: een hoge aanzegger van netbeheerder Tennet, een ambtenaar van de Buitendienst van de gemeente Borsele, die alles van bomen en de Zeeuwse tongval beheerst en een BOA ( Bijzondere Opsporingsambtenaar),  voorzien van handboeien en portofoon voor de veiligheid, de boodschap zijn wezen brengen.  Het zal toch niet zo zijn dat de bom het van derden heeft moeten horen of uit de krant heeft moeten lezen?
Wat is er aan de hand?  Volgens zeggen is er een grote behoefte aan een tweede zgn. 380 kV hoogspanningsverbinding  - een tweede bovengrondse hoogspanningslijn – aan te leggen dwars door de Zak van Zuid-Beveland ………. Het schijnt dat weliswaar een klein deel van de oude verbinding op termijn zal verdwijnen, maar een nieuwe lijn met hoogspanningsmasten zal over een aantal jaren de Zak verder ontsieren.  Helaas gaan jij of ik daar niet over (was't maar waar), en ook niet de gemeente of de provincie, maar is dit een zaak voor “het rijk”. We hebben daar weinig of niets over te vertellen en zeker de boom niet, die precies de draden al boven zijn kruin voelt hangen ….. 
Zie je’t al voor je? Een ietwat bleke, ongezond ogende, ambtenaar, met wallen onder de ogen, met aanleg voor obstipatie en aambeien,  worstelt zich door de stapel plannen, die hij m.b.t. de netuitbreidingen moet concretiseren ….. De klok gaat richting de vier uur in de middag, de tijd dat een echte ambtenaar is ingezakt en normaal gesproken begint om zijn potloden in te pakken en zijn lege beker karnemelk om te spoelen, zodat hij precies om vijf uur zijn kaart in de prikklok kan steken …..  Maar het werk moet af - de laatste strepen getrokken - de laatste lijnen gezet ... aan overwerk heeft deze man een broertje dood.
Hoewel hij probeert om huizen en waardevolle objecten in het landschap te ontzien, ontgaat hem de dikke stip, die midden op de Oude Kamersedijk aangeeft dat daar een tweehonderd jaar oude boom staat, een Grenslinde, een Historisch Monument met twee Hoofdletters van grote importantie ……. Het ontgaat hem in eerste instantie, dat het fijne potloodje een kaarsrechte streep getrokken heeft,  precies over het stipje ……  een gummetje is zo snel niet te vinden …. noch een kwastje met Typex;  het lot van de boom lijkt met één potloodstreep beslist ……  zoals Aeolus, de God van de Wind, met één ademstoot, het lot van eeuwenoude bomen kan bezegelen, zo voltrekt een suffende ambtenaar zonder stuf, het lot van een onvervangbaar historisch object …..  
 Nogmaals, ik ga er vanuit dat als allereerste de boom van zijn toekomstig lot op de hoogte gebracht is geworden …. Wie er voor mij voeten loopt krijgt een schop ……. schijnt de man van Tennet geneuried te hebben …… en dacht eerst met een kastanjebom te maken te hebben, maar goed, dat zij hem vergeven …. Wikipedia generatie ….. 
Of de Lindeboom het verhaal precies begrepen heeft, betwijfel ik – Hoe kan een boom, opgegroeid in een tijd dat het openbaar vervoer in Zeeland nog in de kinderschoenen stond; toen de spitskool nog met het schuitvlot naar de stad gebracht werd en reizigers, zo die er waren, zich met postkoets of trekschuit verplaatsten ….. naar Heinkenszand bijvoorbeeld, om daar in de Herberg bij De Pruis een voedzame maaltijd, een kroes bier en een warme bedstee te bemachtigen ……….. Toen de lokale bevolking in de jaren dertig met de stoomtrein naar de Goese Markt ging en de kachels nog gestookt werden met turf of hout en licht met kaarsen of primitieve olielantaarns werd gemaakt ….. Wat snapt zo’n boom van de noodzaak om het electriciteitsnet uit te breiden? 
En waarom precies boven zijn hoofd? Toegegeven – toen onze Linde al wat groter werd hoorde hij verhalen over spoorlijnen, die dwars door het landschap gingen en landerijen, dijken en watergangen doorsneden, waarbij de eigenaren weinig tot niets in te brengen hadden – tot ’t Nut van ’t Algemeen ……  Feit is dat de Grenslinde donders goed begrepen heeft, dat de bijl of kettingzaag, waar de ambtenaar mee dreigde, hem binnenkort zou onthechten van zijn eeuwenlange  standplaats ……. En dat zijn hout wellicht zijn weg zou vinden naar klompenkapper Traas iets verderop of, in het ergste geval, opgestookt zal worden in een  CO2 neutrale biomassa elektriciteitscentrale voorbij de horizon ………
De afgelopen weken droomde is vaak en onrustig … I had a dream ….. Rond de stam van de boom verzamelde zich een grote groep mensen, die borden en spandoeken ophingen, die pleitten voor een andere route en die het opnamen voor de oude boom.  Ik droomde van een luidruchtige menigte, die een ambtenaar van Tennet en een magere, bleke man met wallen onder de ogen, met een strop om de nek, de dijk opdreef richting boom, meppend met linialen, bekogelend met gummen en prikkend met scherp geslepen potloden …..
I had a dream ….. Aan de voet van de boom stonden een paar zielige tentjes, waarmee een aantal leden van de BZZB het uiteindelijk neerhalen van de boom probeerden te vertragen, … helaas .......... allemaal tevergeefs. 
Op een mistige vrijdagmorgen komt een man met kettingzaag het dijkje oplopen richting boom ….. de Grenslinde krijgt hem in het vizier en schiet in de stress.  Hij weet  dat zijn  lot bezegeld is ………… Net als de man de kettingzaag uit het foedraal haalt, herinnert de  boom zich het oude kinderrijmpje, dat hij ooit door kinderen hoorde opzeggen … Wie er voor mijn voeten loopt die krijgt een schop …… en een tak op zijn kop! …………
De recherche is nog weken lang bezig om de dood van de op de plaats delict onder verdachte omstandigheden gevonden Buitendienstambtenaar te bestuderen – Getroffen door een dikke tak werd hij dagen later onder aan de dijk gevonden, met naast zich de kettingzaag  .......... Bij de boom mag tot nader order niemand komen en ook het dijkje wordt afgezet voor al het verkeer …… Als na weken het dossier als onopgelost ergens in een diepe la verdwijnt wordt het vergeten – het dijkje blijft voorgoed afgesloten en de boom gered ….. en  als de ambtenaar, belast met lijntjes trekken, eindelijk zijn gummetje gevonden heeft en het tracé opnieuw tekent om de boom heen ……   breekt de zon plotseling door en wordt het toch nog een mooi najaar ......  I Had A Dream

Hans Koert
slikopdeweg@live.nl


Slik op de Weg, de Zeeuwse blog voor de Scheldregio en haar bewoners relativeert dagelijks het leven in de mooiste regio van onze aardglobe - met recht de navel van de wereld!- elke blog is een ontspannen begin van de dag, soms belerend, soms relativerend, maar altijd verrassend, zoals ook "slik op de weg", een typisch Zeeuws fenomeen, je in het najaar altijd weer onaangenaam kan verrassen ..... Volg Slik op de Weg op Facebook en schaar je bij de groeiende groep volgers ....... Stuur de link (http://slikopdeweg.blogspot.nl )  door aan een ieder die de stikken op de juiste plek heeft zitten ...... Is er een mooie manier om je dag te beginnen.

1 opmerking:

 1. Dag Hans,

  Daar heb je een mooie droom van gemaakt.
  Nog mooier is dat bij de inloopavond afgelopen dinsdag door de landschapsarchitect van Tennet gezegd is, dat de boom blijft en alleen gesnoeid moet worden. De eigenaren moeten nog overleggen op 16 september. Ook hebben we nog geen antwoord op onze brief over behoud van de Linde( zie actueel www.bzzb.nl).

  De lijn en de aanleg ervan zal nog een grote impact hebben op ons gebied. We zullen er wel weer aan wennen, maar het wordt echt ingrijpend. Trouwens de inspraak moet nog komen ( eind 2014) als het hele plan gereed is. Het zou goed zijn als meer mensen zich erin verdiepen.

  groet ,
  Dank voor de support in je spannend verwoorde droom

  Maatje van der S. (secr BZZB)

  BeantwoordenVerwijderen