zaterdag 22 februari 2014

Strao Noordwelle 2014: Ronald ... waar was je?Ik heb nog even rondgekeken of ik hem niet zag staan …  zag staan tussen de tientallen wachtenden op het strand bij Renesse.  Het zou natuurlijk het uitgelezen moment zijn om een klein stukje van de Zeeuwse identiteit te leren kennen.  Alleen al door met zijn aanwezigheid, had hij blijk kunnen geven een kleine knieval voor die identietijdsloze Zeeuwen te willen maken;  de protesten serieus te nemen. Bovendien lijkt het me een stuk aangenamer hier excuses te maken, dan in zo'n oververhitte Tweede Kamer vol wantrouwende volksvertegenwoordigers ; zo heerlijk op een zonovergoten strand in de zonnigste regio van ons land ...... met opgewekte mensen, enthousiaste paarden en een eeuwenoud hedendaags folkloristisch gebeuren ......    De Strao!

(foto: Hans Koert)
De Strao: Zouden ze in Den Haag op het ministerie ooit van de strao gehoord hebben? De Dikke van Dale in mijn boekenkast, kent het woord niet … en die is nog wel geschreven door een Zeeuw ……  Dat Johan Hendrik uit Sluis kwam en in de negentiende eeuw tv,  internet en sociale media (behalve dan het Sluisch Weekblad, dat voor het eerst in 1860 verscheen) ontbeerde, pleit voor zijn onschuld aan deze omissie. Bovendien zal hij, net als Plasterk binnen de muren van zijn ministerie, door de eilandenstructuur van de regio, weinig voeling met de andere, meer geïsoleerde eilanden boven de Oosterschelde, gehad hebben.   
(foto: Hans Koert)
 In de Zierikzeesche Nieuwsbode uit 1886 vond ik een stukje dat zich zo, met wat aanpassingen in de tekst, op het Ministerie van Binnenlandse Zaken had kunnen afspelen …..:
  •  Wat is dat toch “strao”?, zoo vroeg onlangs Zijn Excellentie Minister Plasterk aan zijn stagiaire, kortelings uit Zeeland naar 'Olland verplaatst, die haar baas attent maakt op die aanstaande festiviteit. Die vraag deed de meid met verbazing; om niet te zeggen met minachting, reageren: Wé jie nie, Ronald, wa strao is?  Is ’t er bie julder in 'Olland hin strao? Dan hê julder daer zeker oak hin Paeschen of Pienkesteren? (vrij naar de Zierikzeesche Nieuwsbode van 1886)
Wie, net als zovelen benoorden de Grevelingen, onbekend is,  met het fenomeen, miste in het laatste weekend van februari 2014 een uitgelezen kans …. Honderdvijftig paarden, meest specimen van het Zeeuwse- of Vlaamse trekpaard,  met hun berijders, maakten zich op. om, vanuit Noordwelle,  op het stand bij Renesse  de benen te wassen ……. 
(foto: Hans Koert)
Een eeuwenoude traditie, die in de laatste decennia van de vorige eeuw weer opgebloeid is ….. Met de teloorgang, vlak na de Tweede Wereldoorlog, van het Zeeuwse Trekpaard in de landbouw, ingeruild door brullende machines, die in hun eentje alle paarden op het Schouwse strand in kracht evenaren, leek deze traditie op sterven na dood …… Nu, anno 2014, is er een limiet aan het aantal paarden … 150, maar het zouden er met gemak het dubbele kunnen zijn geweest.
(foto: Hans Koert)
Spectaculair is de lange stoet paarden die zich door het Schouwse landschap slingert,  die opdoemt uit de duinen en dan over het strand zich richting zee begeeft …. Voorop de “leider” herkenbaar aan zijn koperen hoorn, die als een ceremoniemeester de stoet leidt.  
(foto: Hans Koert)
Voorzichtig gaan de eerste paarden het water in – nog wat onwennig. Als, zoals eerder dit jaar, de zee te woest of te wild is, blijkt het aantal afvallers groot – De woeste zee is dan een iets te wild, niet vertrouwd element, dat niet past binnen de referentiekaders van het paard ….. maar op een zonnige uitgelezen dag als op die laatste zaterdag van februari, de dag van de strao van Noordwelle 2014, durven tientallen paarden een natte buik te halen.
(foto: Hans Koert)
Uitgelaten als jonge koeien die voor het eerst weer de wei in mogen, rennen ze even later, als jonge honden, over het lege strand …..Ik vraag me af of dat wel goed gaat ....... Een enkele berijder valt genadeloos op de grond ..... Gelukkig geen ernstige kwetsuren. Ook dat is de strao. Duizenden kilo’s in galop …. Wat een fantastisch schouwspel …….

(foto: Hans Koert)

Alle foto's van de stroa 2014: Strao Noordwelle 2014: Ronald ... Waar was je? |  Strao Noordwelle 2014: Ronald, ... had je oor te luister gelegd | Strao Noordwelle 2014: Ronald ... had toch een wit voetje gehaald | Strao Noordwelle 2014: Ronald .. je was er niet! 

Hans Koert
slikopdeweg@live.nl


Slik op de Weg is al bijna vijf jaar lang niet te missen .....Wekelijks, zelfs dagelijks, als je Keep (it) Swinging ook op Facebook of Twitter volgt, een opvallende Zeeuwse kijk op de Schelderegio en haar bewoners. Soms nostalgisch mijmerend over vroeger; soms verbaasd focussen op het heden, maar, zoals het logo laat zien, altijd met beide klompen stevig in het nu. Als je het aan kunt, blader dan eens door de verhalen en beschouwingen en laat je meevoeren ..... zoals ook Slik op de Weg je in de herfst behoorlijk kan laten verrassen .............  

Facebook: group: Slikopdeweg  Twitter: #slikopdeweg

Geen opmerkingen:

Een reactie posten